Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Markedsregulering (SMP) Kostnadsmodeller Felles europeisk LRIC mobilnett
Sist oppdatert

Felles europeisk kostnadsmodell for mobil

Kommisjonen startet i april 2018 et prosjekt for å utarbeider en felles europeisk kostnadsmodell for mobiltjenester innenfor EØS. Resultatene fra modellen vil bli benyttet for å fastsette grossistpriser for internasjonal gjesting og et felles europeisk pristak for mobilterminering.

Netteierne, Telia, Telenor og ICE er invitert til å kommentere på andre modellutkast. Nkom skal oversende norske innspill samlet til Kommisjonen innen 15. mars 2019.

Den offentlige versjonen av andre modellutkast med tilhørende dokumenter er tilgjengelig her:

Den offentlige versjonen av føreste modellutkast med tilhørende dokumenter er tilgjengelig her: