Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Markedsregulering (SMP)

Tidligere marked 7 og 14 - ingen regulering

PT fattet 20. april 2012 vedtak om opphevelse av tidligere forpliktelser for Telenor i sluttbrukermarkedet for minimumstilbud av overføringskapasitet (tidligere marked 7) og i grossistmarkedet for overføringskapasitet over 8 Mbit/s (tidligere marked 14).

Sluttbrukermarkedet for minimumstilbud av overføringskapasitet (tidligere marked 7) og grossistmarkedet for overføringskapasitet over 8 Mbit/s (tidligere marked 14) ble tatt ut av ESAs Anbefaling om relevante markeder i 2008. PT har foretatt en gjennomgang av begge disse markedene og kommet til at de ikke lenger kvalifiserer for bruk av markedsregulering etter ekomregelverket. Ingen av markedene oppfyller vilkårene i den såkalte tre-kriterie-testen, som nasjonale tilsyn er forpliktet til å vurdere for markeder som ikke lenger fremgår av ESAs Anbefaling om relevante markeder. PT har derfor opphevet tidligere regulering av Telenor i disse markedene.

Gjeldende, oppfølging og tidligere SMP-vedtak

StegDato
Varsel om vedtak
EØS-notifikasjon
Vedtak