Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Markedsregulering (SMP)

Tidligere marked 3-6 - ingen regulering

PT fattet 10. august 2010 vedtak om opplevelse av tidligere forpliktelser for Telenor i sluttbrukermarkedene for fasttelefonitrafikk (tidligere marked 3-6).

Sluttbrukermarkedene for fasttelefonitrafikk (tidligere marked 3-6) ble tatt ut av ESAs Anbefaling om relevante markeder i 2008. PT har foretatt en gjennomgang av disse markedene og kommet til at de ikke lenger kvalifiserer for bruk av markedsregulering etter ekomregelverket. De fire trafikkmarkedene oppfyller ikke vilkårene i den såkalte tre-kriterie-testen, som nasjonale tilsyn er forpliktet til å vurdere for markeder som ikke lenger fremgår av ESAs Anbefaling om relevante markeder. PT har derfor opphevet tidligere regulering av Telenor i disse markedene.

Gjeldende, oppfølging og tidligere SMP-vedtak

StegDato
Varsel om vedtak
EØS-notifikasjon
Vedtak