Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Markedsregulering (SMP)
Sist oppdatert

Tidlegare marknad 18 - ingen regulering

PT fullførte 20. november 2006 analysen av den norske grossistmarknaden for overføringstenester for kringkasting, for levering av kringkastingsinnhald til sluttbrukar (tidlegare marknad 18). Utkast til analyse vart notifisert EFTAs overvakingsorgan (ESA) 29. september 2006. ESA ga 27. oktober 2006 si tilbakemelding.

Etter ein utførleg analyse av kringkastingsmarknaden har PT skilt han i fem delmarknader. PT kom til at ingen av delmarknadene høver seg for sektorspesifikk ex ante-regulering. Det er difor ikkje gjort noko bedømming av om aktørane har sterk marknadsstilling.

Tidlegare marknad 18 vart tatt ut av ESAs tilråding om relevante marknader då denne vart revidert i 2008.