Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Markedsregulering (SMP)
Sist oppdatert

Tidligere marked 17 - ingen regulering

Post- og teletilsynet (PT) ferdigstilte 31. juli 2006 analysen av det nasjonale markedet for internasjonal gjesting i offentlige mobilkommunikasjonsnett (tidligere marked 17). Utkast til analyse ble notifisert ESA 15. juni 2006. ESA informerte PT 17. juli 2006 om at de ikke hadde kommentarer til analysen.

På bakgrunn av analysen konkluderte PT med at ingen aktører, verken alene eller sammen, hadde sterk markedsstilling i det nasjonale markedet for internasjonal gjesting i mobilnett.

Selv om det ikke kunne påvises verken enkel eller kollektiv dominans i markedet, kunne PT likevel ikke konkludere med at det var tilstrekkelig effektiv konkurranse i dette markedet. Det var på tidspunktet for analysen høy grad av overprising i grossistleddet, og prisnivået hadde vært konstant over flere år, noe som ikke ville vært tilfelle i et marked med virksom konkurranse.

PT vil i denne sammenheng vise til at EU i 2007 vedtok en forordning om regulering av internasjonal gjesting i mobilnett. Denne reguleringen er siden blitt utvidet og gjelder for hele EØS-området.