Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Markedsregulering (SMP)

Tidligere marked 10 - ingen regulering

PT fattet 1. august 2011 vedtak om opphevelse av tidligere forpliktelser for Telenor i grossistmarkedet for transitt i fastnett (tidligere marked 10).

Grossistmarkedet for transitt i fastnett (tidligere marked 10) ble tatt ut av ESAs Anbefaling om relevante markeder i 2008. PT har foretatt en gjennomgang av dette markedet og kommet til at det ikke lenger kvalifiserer for bruk av markedsregulering etter ekomregelverket. Markedet oppfyller ikke vilkårene i den såkalte tre-kriterie-testen, som nasjonale tilsyn er forpliktet til å vurdere for markeder som ikke lenger fremgår av ESAs Anbefaling om relevante markeder. PT har derfor opphevet tidligere regulering av Telenor i dette markedet.

Gjeldende, oppfølging og tidligere SMP-vedtak

StegDato
Varsel om vedtak
EØS-notifikasjon
Vedtak