Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Markedsregulering (SMP) Bredbåndsforum Om Bredbåndsforum
Sist oppdatert

Bredbåndsforum

Bredbåndsforum ble etablert 20. januar 2016 med to arbeidsgrupper. De to arbeidsgruppene er henholdsvis arbeidsgruppen for videreutvikling av kobbernettet og arbeidsgruppen for tilgang til fiberbaserte aksessnett. Bredbåndsforumet vil kunne opprette nye arbeidsgrupper etter behov.

Bredbåndsforum er åpent for alle tilbydere av faste bredbåndstjenester i Norge og skal være en arena for samarbeid og drøftelser mellom tilbydere av faste bredbåndstjenester i Norge, bl.a. om spørsmål knyttet til grossistprodukter i bredbåndsmarkedene. Forumet kan også ta opp andre spørsmål knyttet til utbygging og drift av faste bredbåndsnett i Norge. Arbeidsgruppene under Bredbåndsforum vil kunne være av permanent eller ad hoc-preget karakter.

Bredbåndsforum skal arbeide på basis av konsensus og tilstrebe størst mulig grad av enighet blant deltakerne. Forumet kan utarbeide anbefalinger, spesifikasjoner, uttalelser og lignende.

Hvis det ikke er mulig å komme frem til konklusjoner i Bredbåndsforum basert på konsensus, vil Nkom om nødvendig kunne avgjøre den aktuelle problemstillingen i form av enkeltvedtak.

Nkom har formannskapet og sekretariatet for Bredbåndsforum og deltar i samtlige arbeidsgrupper som observatør.