Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Markedsregulering (SMP) Bredbåndsforum Arbeidsgruppe - tilgang til fiberbaserte aksessnett
Sist oppdatert

Arbeidsgruppe for tilgang til fiberbaserte nett

Arbeidsgruppe for tilgang til fiberbaserte nett ble opprettet på møte i Bredbåndsforum 20. januar 2016. Gruppen skal vurdere om det er behov for å gjøre endringer i Telenors VULA-produkt for fiber for at denne typen tilgang skal fungere etter hensikten.

Gruppen skal også vurdere om andre tilgangsformer enn VULA kan være aktuelle i fiberbaserte aksessnett, bl.a. i fibernett som bygges ut etter mottak av statlig tilskudd.

Referater

Tilgang til nett

Arbeidsgruppen har utarbeidet en tilgangsavtale for fiberbaserte aksessnett som har mottatt statlig tilskudd og er underlagt en tilgangsforpliktelse. Andre tilgangsformer kan også være aktuelle og er nærmere beskrevet i ESAs godkjenning av tilskuddsordningen (se:  Øvrige dokumenter).

Øvrige dokumenter