Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Markedsregulering (SMP) Anbefaling 2016 Marked 3a og 3b
Sist oppdatert

Marked 3a og 3b - Grossistmarkedene for lokal og sentral tilgang til faste aksessnett

Grossistprodukter i Marked 3a kjennetegnes ved at de benyttes for å tilby bredbåndsprodukter og at tilknytningspunktet er nært sluttbrukerne. Tilgangen omfatter kun aksessnettet via tilgang til lokal sentral eller utskutt enhet/node fra lokal sentral. Grossistkunden vil selv kunne transportere bredbåndstrafikken videre til punkter mer sentralt i nettet, enten via eget nett eller ved å kjøpe transporttjenester fra den samme grossisttilbyderen eller annen grossisttilbyder av transportkapasitet. Marked 3a tar utgangspunkt i marked 4 i ESAs anbefaling fra 2008, men utvides til også å omfatte ikke-fysiske (virtuelle) grossistprodukter.

Grossistprodukter i Marked 3b kjennetegnes ved at de benyttes for å tilby bredbåndsprodukter for massemarkedsbehov, og ved at tilgangen skjer på regionalt eller nasjonalt nivå. Det innebærer at grossistkunder i Marked 3b vil ha muligheten til å nå sluttbrukere som er lokalisert i ulike geografiske områder fra ett eller noen få punkter i nettet. Avstanden fra tilknytningspunktet til sluttbrukeren er således lengre for Marked 3b-produktene enn for Marked 3a-produktene, noe som innebærer at grossistkunder kan tilby bredbåndstilgang uten å foreta betydelige investeringer i infrastruktur og utstyr. Marked 3b tar utgangspunkt i marked 5 i ESAs anbefaling fra 2008.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) fattet vedtak i Marked 3a og Marked 3b 20. desember 2018. Vedtakene trer i kraft 1. januar 2019, og fristen for å klage er satt til fem uker fra vedtakstidspunktet.

Varsel om tilleggsvedtak i Marked 3a – krav til VULA fiber

Vurdering av behovet for endret regulering av Marked 3a og 3b

Marked 3a-vedtak

Marked 3b-vedtak

EØS-notifikasjon av utkast til Marked 3a-vedtak

English version of draft Market 3a-decision

EØS-notifikasjon av utkast til Marked 3b-vedtak

English version of draft Market 3b-decision

Varsel om Marked 3a-vedtak

Varsel om Marked 3b-vedtak