Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Markedsregulering (SMP) Økonomisk regulering Marginskvis marked 15
Sist oppdatert

Marginskvistest marked 15

Nkom varsler at oppdatert marginskvismodell med tilhørende spørreskjema, modelldokumentasjon og prinsippdokument vil inngå som verktøy for å dokumentere etterlevelse av prisforpliktelsene som er varslet 31. mai 2019. Kommentarer til varsel om bruk av marginskvismodellen bes inngitt skriftlig innen 4. september 2019.

Følgende dokumenter og filer inngår i denne høringen:

Se varsel om vedtak, 31. mai 2019: https://www.nkom.no/marked/markedsregulering-smp/anbefaling-2004/marked-15

Gjeldende marginskvistest

I vedtak 1. juli 2016 pålegges Telenor å imøtekomme enhver rimelig anmodning om tilgang til sitt mobilnett på vilkår som forhindrer marginskvis for tilgangskjøpere.

Se vedtak: http:/www.nkom.no/marked/markedsregulering-smp/anbefaling-2004/marked-15

Analysys Mason har bistått Nkom i å utvikle marginskvismodell med tilhørende bakgrunns- og modelldokumentasjon, samt tilhørende spørreskjema for jevnlig informasjonsinnhenting.

Marked 15

Resultater av marginskvistester

Vår 2019

Høst 2018

Vår 2018

Høst 2017

I vedtak 22. desember 2017 pålegges Telenor å rette tilgangsprisene for MVNO tilgang og  tjenesteleverandørtilgang slik at marginskvistestene fremviser positive resultater. Nye tilgangspriser som oppfyller kravene skal senest gjelde fra 1. februar 2018. Vedtaket er i tråd med det som ble varslet 21. november 2017.

Vår 2017

Første runde