Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Markedsregulering (SMP) Økonomisk regulering Marginskvistest marked 15, 2015 - 2016
Sist oppdatert

Marginskvistest marked 15, 2015 - 2017

I vedtak 1. juli 2016 pålegges Telenor å imøtekomme enhver rimelig anmodning om tilgang til sitt mobilnett på vilkår som forhindrer marginskvis for tilgangskjøpere.

Se vedtak: http:/www.nkom.no/marked/markedsregulering-smp/anbefaling-2004/marked-15

Analysys Mason har bistått Nkom i å utvikle marginskvismodell med tilhørende bakgrunns- og modelldokumentasjon, samt tilhørende spørreskjema for jevnlig informasjonsinnhenting.

Marked 15

Resultater av marginskvistester

Testen av Telenors standardavtale for MVNO-tilgang viser at Telenor fortsatt oppfyller kraven om ikke å sette denne typen tilgangskjøpere i marginskvis.

Testen av Telenors standardvilkår for tjenesteleverandørtilgang viser at prisvilkårene for tjenesteleverandørtilgang er for høye og Nkom varsler derfor at Telenor må rette prisene.

Marginskvistest ved varsel om vedtak 17. september 2015

I varsel om vedtak 17. september 2015 fremkommer det en plikt på Telenor om å imøtekomme rimelige anmodninger om tilgang til sitt mobilnett på vilkår som forhindrer marginskvis for tilgangskjøper.

Se varsel om vedtak: http://www.nkom.no/marked/markedsregulering-smp/anbefaling-2004/marked-15

Som et ledd i å ferdigstille og gjennomføre de varslede marginskvistestene har Analysys Mason bistått Nkom i å utvikle en marginskvismodell med tilhørende dokumentasjon for oppdatering. For å ha tilstrekkelig og korrekt datagrunnlag for marginskvistester er det utarbeidet spørreskjema for Telenor og for øvrige aktører. 

Marked 15