Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Markedsregulering (SMP) Økonomisk regulering Marginskvistest marked 15, 2015 - 2016
Sist oppdatert

Marginskvistest marked 15, 2015 - 2017

I vedtak 1. juli 2016 pålegges Telenor å imøtekomme enhver rimelig anmodning om tilgang til sitt mobilnett på vilkår som forhindrer marginskvis for tilgangskjøpere.

Se vedtak: http:/www.nkom.no/marked/markedsregulering-smp/anbefaling-2004/marked-15

Analysys Mason har bistått Nkom i å utvikle marginskvismodell med tilhørende bakgrunns- og modelldokumentasjon, samt tilhørende spørreskjema for jevnlig informasjonsinnhenting.

Marked 15

Resultater av marginskvistester

Telenors standardavtaler for MVNO-tilgang og for tjenesteleverandørtilgang med prisvilkår gjeldende fra 1. februar 2017 oppfyller kravene om ikke å sette kjøper av MVNO-tilgang eller tjenesteleverandørtilgang i marginskvis, jf. marked 15-vedtakets kapittel 8.5.1.

Marginskvistester basert på tilgangspriser for MVNO-tilgang viser en positiv margin for privatmarkedet med pluss 1,65 prosent og en positiv margin for bedriftsmarkedet med pluss 0,78 prosent. Bruttomargintester basert på tilgangspriser for tjenesteleverandørtilgang viser positive marginer som varierer mellom pluss 13 prosent og pluss 89 prosent for produktene som inngår i testene.

Marginskvistest ved varsel om vedtak 17. september 2015

I varsel om vedtak 17. september 2015 fremkommer det en plikt på Telenor om å imøtekomme rimelige anmodninger om tilgang til sitt mobilnett på vilkår som forhindrer marginskvis for tilgangskjøper.

Se varsel om vedtak: http://www.nkom.no/marked/markedsregulering-smp/anbefaling-2004/marked-15

Som et ledd i å ferdigstille og gjennomføre de varslede marginskvistestene har Analysys Mason bistått Nkom i å utvikle en marginskvismodell med tilhørende dokumentasjon for oppdatering. For å ha tilstrekkelig og korrekt datagrunnlag for marginskvistester er det utarbeidet spørreskjema for Telenor og for øvrige aktører. 

Marked 15