Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Markedsregulering (SMP) Økonomisk regulering Marginskvis marked 5
Sist oppdatert

Marginskvistest for marked 5

Nkom har utarbeidet prinsipper og metode for bruk av marginskvistest i marked 5. Dette vil være et verktøy for å følge opp Telenors plikt til å tilby tilgang til fiberbasert Bredbåndsaksess på ikke-diskriminerende vilkår.

I Nkoms vedtak 20. januar 2014 om utpeking av Telenor som tilbyder med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i grossistmarkedet for Bredbåndsaksess (marked 5), ble Telenor pålagt å gi tilgang til fiberbasert Bredbåndsaksess på ikke-diskriminerende vilkår. For å følge opp denne plikten ble Telenor også pålagt å rapportere regnskapsmessig skille. Nkom opplyste samtidig at det som et supplement til det regnskapsmessige skillet, ville bli utarbeidet en marginskvistest som verktøy for ytterligere å kunne vurdere oppfyllelsen av kravet til ikke-diskriminering.

Kravet om ikke-diskriminering på pris innebærer at Telenor skal bestå marginskvistest som definert i dokumentet «Prinsipper for marginskvistest for fiberaksess i marked 5». Det overordnede målet for marginskvistesten er å sikre at kjøpere av fiberaksess i grossistmarkedet (gjennom Telenors grossistprodukt VULA) skal kunne tilby tilsvarende tjenester som Telenor i sluttbrukermarkedet, med en positiv total margin, inkludert en rimelig avkastning på investert kapital i sluttbrukervirksomheten. Telenor skal også oppfylle kravet til positiv bruttomargin for alle enkeltstående bredbåndsprodukter.

Nkom legger opp til at marginskvistest skal gjennomføres hver sjette måned eller når Telenor innfører nye grossistprodukter og/eller setter nye grossistpriser i marked 5. Ytterligere marginskvistester kan gjennomføres dersom det skjer vesentlige endringer i markedsforholdene. Nkom vil gjennomføre første marginskvistest i løpet av kort tid og har i den forbindelse startet innhenting av nødvendige data fra Telenor og andre relevante tilbydere.

Resultat av marginskvistest i markedet for Bredbåndsaksess

Vedtak om pålegg om retting av tilgangspriser for fiberbasert Bredbåndsaksess

Varsel om pålegg om retting av tilgangspriser for fiberbasert Bredbåndsaksess

Vedtak om pålegg om retting av tilgangspriser for fiberbasert Bredbåndsaksess

Varsel om pålegg om retting av tilgangspriser for fiberbasert Bredbåndsaksess

Vedtak om pålegg om retting av tilgangspriser for fiberbasert Bredbåndsaksess

Varsel om pålegg om retting av tilgangspriser for fiberbasert Bredbåndsaksess

Vedtak om prinsipper og marginskvistest i marked 5

EØS-notifikasjon

Varsel om vedtak om prinsipper og marginskvistest i marked 4 og 5 

Høring av prinsipper for marginskvistest i marked 4 og 5

Oversendelse av innstilling - TDCGets klage på Nkoms marginskvisvedtak i marked 5