Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Markedsregulering (SMP) Økonomisk regulering Marginskvis Marked 3b
Sist oppdatert

Marginskvistest for Marked 3b

I Nkoms vedtak 20. desember 2018 om utpeking av Telenor som tilbyder med sterk markedsstilling og pålegg om særskilte forpliktelser i grossistmarkedet for sentral tilgang til fast aksess (Marked 3b), ble Telenor pålagt å gi tilgang til sitt fiberbasert aksessnett på vilkår som forhindrer marginskvis for en effektiv, alternativ tilgangskjøper. Det fremgår av vedlegg 3 til Marked 3b-vedtaket hvilke prinsipper og metode som ligger til grunn for marginskvismodellen.

Resultat av margin- og bruttomargintest

Konklusjon av margin- og bruttomargintest

Varsel om pålegg om retting av Telenors fiberbaserte tilgangspriser