Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Markedsregulering (SMP) Økonomisk regulering Kostnadsregnskap
Sist oppdatert

Kostnadsregnskap

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har i enkelte av sine markedsvedtak pålagt Telenor å føre kostnadsregnskap som skal sendes til Nkom årlig per 1. juli.

Telenors kostnadsregnskap viser inntekter, kostnader, kapital og kalkulatorisk rente (kapitalkostnad) for aktuelle produkter innenfor de markeder hvor Nkom krever slik rapportering. Inntekter, kostnader og kapital henføres til de relevante produktene etter årsakssammenheng, dvs. til de produkter/områder hvor de har oppstått, så langt dette er mulig. Denne forpliktelsen ilegges normalt tilbyder med sterk markedsstilling i markeder hvor det er ilagt forpliktelse om kostnadsorienterte priser basert på fullfordelte historiske kostnader (avkastningsregulering), og er et hjelpemiddel for å følge opp denne forpliktelsen.

Nkoms vedtak fra 2006 om prinsipper for føring av kostnadsregnskap er prinsippene Telenor skal benytte ved føring av kostnadsregnskap beskrevet i mer detalj.

Nedenfor finner du de siste års kostnadsregnskap fra Telenor for de markedene hvor plikten til denne rapporteringen er ilagt.

Telenors kostnadsregnskap

Kostnadsregnskapet for 2014 inneholder enkelte feil som Telenor har opplyst Nkom om i etterkant av rapporteringen. Feilene gjelder hovedsakelig rapporteringen for marked 6, men det er også gjort mindre justeringer av rapporteringene for marked 4 og 5. For nærmere informasjon kan det bes om innsyn i brevvekslingen mellom Nkom og Telenor.