Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Markedsregulering (SMP) Økonomisk regulering Kapitalkostnad (WACC)
Sist oppdatert

Kapitalkostnad - kalkulatorisk rente

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) anvender kalkulatorisk rente (WACC) i forbindelse med pålegg om kostnadsregnskap og regnskapsmessig skille, samt i LRIC-modeller og marginskvismodeller.

Kapitalkostnad (WACC, Weighted Average Cost of Capital) er beregnede rentesatser, også kalt kalkulatorisk rente. Disse brukes i kostnadsregnskap og ved regnskapsmessig skille som en "tillatt avkastning". WACC brukes også i Nkoms LRIC-modeller og marginskvismodeller. I november 2017 fattet Nkom vedtak om nye kalkulatoriske renter for henholdsvis mobilmarkedene og fastnettmarkedene. Rentesatsene er fastsatt på bakgrunn av beregninger foretatt av professor Thore Johnsen.

Vedtak fastnettmarkedene 2017

Nkom vedtok kalkulatorisk rente som skal benyttes ved regnskapsrapportering og prisregulering i fastnettmarkedene den 28. november 2017.

Vedtak mobilmarkedene 2017

Nkom vedtok kalkulatorisk rente som skal benyttes ved regnskapsrapportering og prisregulering i mobilmarkedene den 27. november 2017.

Vedtak fastnettmarkedene 2014

Nkom vedtok kalkulatorisk rente som skal benyttes ved regnskapsrapportering i fastnettmarkedene den 18. desember 2014.

Vedtak mobilmarkedene 2013

Nkom vedtok kalkulatorisk rente som skal benyttes ved regnskapsrapportering i mobilmarkedene den 16. desember 2013.