Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Markedsregulering (SMP) Økonomisk regulering Kapitalkostnad (WACC)
Sist oppdatert

Kapitalkostnad - kalkulatorisk rente

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) anvender kalkulatorisk rente (WACC) i forbindelse med pålegg om kostnadsregnskap og regnskapsmessig skille og i LRIC-modellene.

Kapitalkostnad (WACC, Weighted Average Cost of Capital) er beregnede rentesatser, også kalt kalkulatorisk rente. Disse brukes i kostnadsregnskap og ved regnskapsmessig skille som en "tillatt avkastning". WACC brukes også i Nkoms LRIC-modeller. I desember 2013 fattet Nkom vedtak om ny kalkulatorisk rente for mobilmarkedet. Kalkulatorisk rentesats for fastnettmarkedet ble vedtatt i desember 2014. Rentesatsene er fastsatt på bakgrunn av beregninger foretatt av professor Thore Johnsen.

Vedtak fastnettmarkedene 2014

PT vedtok kalkulatorisk rente som skal benyttes ved regnskapsrapportering i fastnettmarkedene den 18. desember 2014

Vedtak i mobilmarkedene 2013

PT vedtok kalkulatorisk rent som skal benyttes ved regnskapsrapportering i mobilmarkedene den 16. desember 2013.

Vedtak fastnett- og mobilmarkedene 2010

PT fattet vedtak om kalkulatorisk rente 14. oktober 2010. Vedtaket berørte regulatoriske forpliktelser for både fastnett- og mobilvirksomhetene til Telenor.