Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Ekomtjenester Regelverk Retningslinjer for behandling av tvister mellom tilbydere
Sist oppdatert

Retningslinjer for behandling av tvister mellom tilbydere

Nkom har utarbeidet retningslinjer for behandling av tvister mellom tilbydere. Formålet med retningslinjene er å redusere tiden fra Nkom mottar klage i tvister mellom ekomtilbydere til avgjørelse blir fattet. Større åpenhet rundt prosessen er også et viktig formål med retningslinjene.

Ekomloven § 11-1 og § 11-2 har bestemmelser om løsning av konflikter i tvister mellom tilbydere, der utgangspunktet for tvisten er plikter eller rettigheter som har sitt utspring i ekomloven. Retningslinjene beskriver hvordan Nkom vil håndtere tvister i medhold av ekomloven § 11-2, og omtaler kort forholdet mellom de to bestemmelsene. Retningslinjene kommer i tillegg til de alminnelige saksbehandlingsregler som følger av forvaltningsloven, herunder § 16 om forhåndsvarsling og § 17 om utredning- og informasjonsplikt, og vil ikke ha rettslig bindende virkning.

Retningslinjene var på høring første halvdel av juni 2016. Det er foretatt noen justeringer i retningslinjene etter mottatte høringsinnspill.

For Nkom er det viktig å bidra til at tvister hvor vi som myndighet har en rolle, kan løses så raskt som mulig.