Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Ekomtjenester Regelverk Internasjonale samtaler og SMS
Sist oppdatert

Regulering av internasjonale samtaler og SMS fra Norge

EUs regelverk for internasjonale nummerbaserte kommunikasjonstjenester omfatter maksimalpriser for samtaler og SMS sendt fra hjemlandet til et annet land innenfor EU. For EUs medlemsland trådte regelverket i kraft fra 15. mai 2019. Regelverket vil tre i kraft i Norge fra 1. juli 2019.

Regelverket for internasjonale nummerbaserte kommunikasjonstjenester

Regelverket for internasjonale nummerbaserte kommunikasjonstjenester er tatt inn som en endring i forordning (EU) 2015/2120, gjennom europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2018/1971, BEREC-forordningen, artikkel 50.

BEREC-forordningen er ennå ikke tatt inn i EØS-avtalen, men av hensyn til norske forbrukere er regelverket tatt inn i ekomloven. Regelverket vil tre i kraft i Norge fra 1. juli 2019 og dermed gi de samme rettighetene til norsk forbrukere som forbrukere i EUs medlemsland har. Det er imidlertid ingen ting i veien for at tilbyderne allerede nå selv setter ned egne priser til maksimalprisene eller enda lavere nivå.

Maksimalprisene for samtaler og SMS

Følgende maksimalpriser gjelder for samtaler og SMS sendt fra Norge til et EU-land:

  • Maksimalprisen for samtaler er NOK 2,31 (inkl. mva.) per minutt. Oppstartsavgift kan ikke kreves i tillegg.
  • Maksimalprisen for SMS er NOK 0,73 per SMS (opptil 160 tegn)

Maksimalprisene gjelder for samtaler og SMS som faktureres per enhet (per minutt eller per SMS). Regelverket er altså ikke tilsvarende som "roam like at home", som gjelder for mobiltjenester (tale, SMS og data) brukt på reise innenfor EØS. Pristaket gjelder ikke dersom internasjonale samtaler og SMS er inkludert i en fastprispakke.

Regelverket gjelder kun for privatkunder og ikke trafikk som går fra et bedriftsabonnement.