Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Marked Ekomtjenester Regelverk Forbud mot winback
Sist oppdatert

Forbud mot winback

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har utarbeidet en generell redegjørelse for detaljene ved og innholdet i forbudet mot bruk av porteringsinformasjon i egen markedsføring i ekomforskriften § 3-6, femte ledd – også kjent som winback-forbudet. Formålet med redegjørelsen er å sikre en enhetlig og lovmessig praksis blant tilbydere av offentlig telefontjeneste.

Forbudet mot winback ble vedtatt i desember 2016, og innebærer et totalforbud for avgivende tilbyder å rette markedsføring mot sluttbruker som har bestilt portering av eget nummer til ny tilbyder. Formålet med winback-forbudet er å styrke konkurransen i markedet, ved å unngå at tilbydere med sterk markedsposisjon og store salgsapparat utnytter porteringsinformasjon til å gi sluttbrukere som er på vei bort tilbud og fordeler som ikke er tilgjengelige for andre.

Winback-forbudets markedsføringsbegrep er vidt, og innebærer at all kontakt fra avgivende tilbyders side som faller inn under følgende kategorier er forbudt:

  • Kommunikasjon som innebærer positiv omtale av egen virksomhet eller produkter og tjenester.
  • Kommunikasjon som innebærer negativ omtale av mottakende tilbyder, dennes produkter og tjenester.
  • Kommunikasjon som innebærer omtale av potensielle og faktiske negative virkninger av tilbyderbyttet, herunder kommunikasjon som kan gi inntrykk av at tilbyderbyttet er komplisert og/eller byrdefullt.

Denne listen er ikke uttømmende men gir en god illustrasjon av hva som er forbudt å kommunisere til sluttbruker som har bestilt portering.

Kommunikasjon som innebærer relevant og nøytral informasjon knyttet til avslutningen av abonnementsforholdet er ikke å anse som markedsføring.