Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Lover og forskrifter Forskrifter

Forskrifter

Forkortelser
Kgl.resKongelig resolusjon
Kronprinsreg.resKronprinsregentens resolusjon
SMKStatsministerens kontor
KMDKommunal- og moderniseringsdepartementet
SDSamferdselsdepartementet
NHDNærings- og handelsdeptartementet
FADFornyings- og administrasjonsdepartementet
PTPost- og teletilsynet
STFStatens teleforvaltning

 

Skulle det være uoverensstemmelser mellom den opprinnelig vedtatte forskrift og elektronisk versjon, er det til enhver tid den opprinnelig vedtatte forskrift som gjelder. Nkom tar derfor ikke ansvar for eventuelle feil og mangler ved forskriftene i denne oversikten.

Gjeldende forskrifter

Autorisasjon/registrering

Delegering av myndighet m.v.

Tittel:Fastsatt av:Nr:Dato:
Delegering av myndighet til Post- og teletilsynet i ekspropriasjonssaker etter lov om elektronisk kommunikasjon § 12-3SD392
Delegering av myndighet til Post- og teletilsynet etter lov om verdipapirhandel § 12-2a annet ledd nr. 3SD0955
Delegering av myndighet til Post- og teletilsynet etter ekomloven § 1-4SD0427
Delegering av funksjoner innen myndigheten etter ekomloven av 4. juli 2003 nr. 83Kgl.res, fremmet av SD619
Delegering av myndighet til Samferdselsdepartementet etter ekomloven § 1-2, § 1-3, § 1-4 og § 12-3 Kronprinsreg.res Fremmet av SD0880
Delegering av myndighet til Samferdselsdepartementet etter teleloven § 9-4 og § 10-2. Kgl.res Fremmet av SD0948
Tilbakeføring av myndighet som klageorgan i telekommunikasjonssaker av konkurransemessig karakter, opphevelse av myndighet etter teleloven.Kgl. res Fremmet av SMK0971
Delegering av myndighet til Statens Teleforvaltning etter teletorgforskriften § 29, jf § 9SD0593
Delegering av myndighet til Statens teleforvaltningSD0257
Delegering av myndighet etter forvaltningsloven § 13d første leddSD1224

Ekomnett

Tittel:Fastsatt av:Nr:Dato:
Forskrift om krav til utsteder av kvalifiserte sertifikater mv. Kgl.res. Fremmet av NHD0611
Forskrift om elsikkerhet i elektroniske kommunikasjonsnettPT1094
EkomforskriftenKMD0401
Forskrift om konsesjon til å opprette og drive radioanlegg om bord i norske skipKMD0951
Forskrift om konsesjon for tilbydere som har fått tillatelse til bruk av frekvenser etter teleloven kap. 5 til etablering og drift av samfunnsviktige telenett. KMD0994
Forskrift om klassifisering og sikring av anlegg i elektroniske kommunikasjonsnett (klassifiseringsforskrifta)PT0866
Forskrift om EØS-krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for utstyr til elektronisk kommunikasjonNkom378
Forskrift om etablering, drift og bruk av jordstasjon for satellitt i AntarktisKgl.res. Fremmet av KMD0492
Forskrift om etablering, drift og bruk av jordstasjon for satellitt på SvalbardKgl.res. Fremmet av KMD0493

Ekomtjenester

Elektroniske signaturer

Frekvenstillatelser

Gebyr

Internett

Tittel:Fastsatt av:Nr:Dato:
DomeneforskriftenKronprinsreg.res Fremmet av KMD0990
Forskrift om krav til utsteder av kvalifiserte sertifikater mv. Kgl.res. Fremmet av NHD0611

Klassifisering

Posttjenester

Tittel:Fastsatt av:Nr:Dato:
Forskrift om post (postforskriften)SD1063

Prioritet i mobilnett

Tittel:Fastsatt av:Nr:Dato:
Forskrift om prioritet i mobilnettPT

Radio- og ekomutstyr

Virkeområde