Søk på stillingen her

Frekvensressurser er begrensede naturressurser som forvaltes av Nkom. Tilgang til frekvenser er nødvendig for å kunne tilby trådløse kommunikasjonstjenester som mobil, radio og TV. Vi står nå foran et stort teknologi- og tjenestesprang ved introduksjon av 5G i Norge, og en viktig del av vårt arbeid fremover er knyttet til utbyggingen av 5G-nettene.

Nkom fordeler frekvensressurser på en måte som bidrar til bærekraftig konkurranse og gjennomfører auksjoner når det er konkurrerende etterspørsel etter ressursene. Samfunnsøkonomisk kompetanse gir verdifulle bidrag til en god forvaltning og solide og gode beslutninger. Du skal arbeide med utredninger og analyser som sikrer at frekvensressursene forvaltes og utnyttes på en måte som gir størst mulig nytte for samfunnet.

Spektrumsavdelingen består av ca. 30 medarbeidere og har to seksjoner. Den ledige stillingen er i seksjon for spektrumsplanlegging. Du vil bidra i et tverrfaglig team med én annen økonom og teknologer og jurister.

Arbeidsoppgaver

 • utrede og analysere samfunnets bruk av frekvensressurser og samfunnsøkonomiske effekter av ulik bruk, herunder vurdere kostnadseffektive investeringer ved bruk av ressursene
 • gjennomføre samfunnsøkonomiske analyser i tråd med relevante veiledere
 • utarbeide konkurranseøkonomiske vurderinger knyttet til blant annet konkurranseevne til innehavere av frekvensressurser, strategier og prising
 • utrede spørsmål knyttet til verdsettinger av frekvensressurser, prisfastsetting ved auksjoner, avgifter og grunnrenten til staten
 • delta i, eller lede, større tildelingsprosjekter
 • bidra ved gjennomføring av frekvensauksjoner med blant annet spillteoretisk analyse og strategier
 • mulighet for deltakelse i internasjonalt arbeid

Kvalifikasjoner

 • mastergrad i økonomi eller tilsvarende (fortrinnsvis innen samfunnsøkonomi)
 • solid tallforståelse og gode kunnskaper i Excel
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne, på norsk og engelsk

Det er ønskelig med relevant arbeidserfaring, gjerne fra offentlig sektor, generell forståelse for fagområdet og erfaring fra arbeid med konkurranseøkonomiske problemstillinger.

Personlige egenskaper

 • du har arbeidsglede og tar initiativ
 • engasjert, åpen og omgjengelig
 • analytisk, strukturert, kvalitetsbevisst og serviceorientert
 • evne til å arbeide nøyaktig og ryddig, både selvstendig og sammen med andre
 • god til å dele innsikt og kompetanse, og nysgjerrig på teknologisk utvikling
 • gode pedagogiske evner

Personlig interesse og egnethet for stillingen tillegges vekt.

Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver fra kr. 500 000 til kr. 730 000 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen trekkes to prosent innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi tilbyr også

 • gode arbeidsbetingelser (fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden)
 • gode muligheter for kompetanseutvikling
 • god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring gjennom Statens pensjonskasse

Kontakt gjerne seksjonssjef Bent André Støyva på telefon 22 82 48 33/90 88 99 55, eller e-post bst@nkom.no, for en prat om stillingen.

Vi ønsker kvinner og deg med minoritetsbakgrunn spesielt velkommen til å søke. Nkom deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi vil gjerne ha søknader også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen.

Søknadsfrist 31. januar 2021.

Opplysninger om hvem som har søkt denne stillingen kan bli offentliggjort, selv om søkere har reservert seg mot å bli oppført på offentlig søkerliste. Søkere vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.