Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Jobb i Nkom Ledige stillinger Vil du bli med å gjøre Norge 5G-klar?
Sist oppdatert
Banner for stillingsannonser

Vil du bli med å gjøre Norge 5G-klar?

02.03.2020
Nkom forbereder seg på innføring av 5G-teknologi, og jobber blant annet målrettet med instrumentering og metoder for å forebygge og håndtere utfordringene med forstyrrelser av elektronisk kommunikasjon. Nå søker vi en ny medarbeider som skal bidra i dette viktige arbeidet.

En effektiv utbygging av 5G er sentralt for videre digitalisering og en moderne samfunnsutvikling. For å sikre fremgang i bruk av digitale tjenester, må brukerne ha tillit til at tjenestene er sikre, trygge, fri for forstyrrelser og alltid tilgjengelige.

Teknologiavdelingen består av tre seksjoner og har som hovedoppgaver å følge opp den teknologiske- og regulatoriske utviklingen knyttet til ekomnett og -utstyr.

Stillingen er plassert i seksjon for tilsyn og veiledning i Lillesand. Seksjonen fører tilsyn med frekvensbruk og at viktige ekomtjenester ikke blir utsatt for skadelige forstyrrelser. Ved tilsyn benytter vi avansert instrumentering, fjernstyrte målestasjoner og spesialutstyrte målebiler. Vi jobber hele tiden for å ligge i forkant av den teknologiske utviklingen på utstyrs- og kompetansesiden, blant annet tar vi nå også i bruk droner for å søke etter forstyrrende signaler. Aktiv veiledning av brukerne er også en viktig del av seksjonens arbeid.

Seksjonen har 19 medarbeidere, hvorav seks har arbeidssted i Lillesand, og 13 på regionskontorer. Alle har høyere teknisk utdanning, og vi samarbeider godt på tvers av geografi og fagfelt. Vi tilbyr varierte og spennende arbeidsoppgaver i et utviklende og godt fagmiljø.

Arbeidsområde

 • delta i planlegging, etablering og drift av et nasjonalt støysenter som måler og innhenter informasjon om radiostøy
 • analysere informasjon om ulovlig frekvensbruk og forstyrrelser av samfunnskritiske ekomtjenester
 • videreutvikle målesystemer og metodikk for å oppdage radiostøy, også gjennom økt utnyttelse av fjernstyrte målestasjoner og eksisterende infrastruktur hos organisasjoner vi samarbeider med
 • etablere varslingsrutiner knyttet til alvorlige forstyrrelser av elektronisk kommunikasjon
 • bidra i kontrollvirksomhet

Kvalifikasjoner

 • utdanning på minimum bachelornivå innen et relevant teknisk fagfelt
 • gode kunnskaper om, og relevant erfaring fra arbeid med moderne IKT-systemer
 • kjennskap til programmering
 • god skriftlig fremstillingsevne og gode kunnskaper i norsk og engelsk
 • kunne bli sikkerhetsklarert for hemmelig etter bestemmelsene i sikkerhetsloven

Det er ønskelig at du har

 • interesse for analyse- og utredningsoppgaver
 • kompetanse innen innhenting og analyse av store datamengder, gjerne ved bruk av kunstig intelligens
 • erfaring fra arbeid med statistikk
 • oversikt over tjenester for elektronisk kommunikasjon
 • kjennskap til radioteknikk og måleteknikk

Relevant arbeidserfaring er en fordel, men nyutdannede, eller kandidater som er i ferd med å avslutte utdanning er også velkommen til å søke.

Personlige egenskaper

 • god arbeidskapasitet og leveranseorientert
 • analytisk og gode kommunikasjonsevner
 • nysgjerrig, kreativ, kvalitetsbevisst og humørfylt
 • kunne arbeide både selvstendig og i team
 • personlig egnethet tillegges stor vekt

Du må kjenne deg igjen i Nkoms verdier: engasjert, fremtidsrettet og profesjonell, og jobbe etter disse. Personlig interesse og egnethet for stillingene tillegges vekt.

Stillingen lønnes som overingeniør/ senioringeniør fra kr. 500 000 til kr. 730 000, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes to prosent innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi tilbyr også:

 • gode arbeidsbetingelser (fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden)
 • gode muligheter for kompetanseutvikling
 • god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring gjennom Statens pensjonskasse

Kontakt gjerne seksjonssjef Tore Rafoshei Lunestad på telefon 977 50 550, tlu@nkom.no for en prat om stillingen.

Vi ønsker kvinner og deg med minoritetsbakgrunn spesielt velkommen til å søke. Nkom deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi vil gjerne ha søknader også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen.

Søknadsfrist: 12. april 2020.

Opplysninger om hvem som har søkt på stillingen kan bli offentliggjort, selv om søkere har reservert seg mot å bli oppført på offentlig søkerliste. Søkere vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.