Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Jobb i Nkom Ledige stillinger To nye medarbeidere til teknologiavdelingen
Sist oppdatert
Banner for stillingsannonser

To nye medarbeidere til teknologiavdelingen

15.11.2019
Hele Norge skal på nett. Nkom skal legge til rette for en samordning av nasjonal fiberinfrastruktur ut i fra et sårbarhets- og beredskapsperspektiv og stimulere til økt konkurranse i bredbåndsmarkedet. Nå søker vi to nye medarbeidere som skal bidra i dette viktige arbeidet.

Det er ingen krav til å være utdannet teknolog, men interessen for teknologiutvikling er viktig for å passe til disse stillingene.

Teknologiavdelingen består av tre seksjoner og har som hovedoppgaver å følge opp den teknologiske- og regulatoriske utviklingen knyttet til ekomnett og -utstyr. Det innebærer blant annet å utvikle og følge opp nasjonalt regelverk, gjennomføre risiko- og kost/nytteanalyser og føre tilsyn med frekvensbruk og kvaliteten på nett og utstyr. Avdelingen ivaretar også Nkoms forpliktelser som fagorgan for standardisering på ekomområdet.

Stillingene er faglig plassert i seksjon nett og tjenester som blant annet utarbeider oversikter over nasjonale ekomnett og infrastruktur. I tillegg har seksjonen ansvar for å identifisere utviklingstrender, utarbeide nettanalyser og følge opp spørsmål knyttet til blant annet forvaltning av internettressurser og nettnøytralitet.

Seksjonen har 11 medarbeidere, de fleste med høyere utdanning innen tekniske fag, og vi samarbeider godt på tvers av alle fagfelt. Vi tilbyr varierte og spennende arbeidsoppgaver i et utviklende og godt fagmiljø.

Arbeidsområde:

 • etablere og forvalte en informasjonstjeneste som gir en nasjonal oversikt over eksisterende fiberinfrastruktur
 • innhente informasjon om fiberinfrastruktur fra aktører i det norske fibermarkedet
 • identifisere sårbarheter i eksisterende infrastruktur og utrede løsninger og tiltak for bedre utnyttelse av dagens og fremtidens samlede fiberinfrastruktur
 • legge til rette for en aktiv dialog og et godt samarbeid med tilbyderne i relevante markeder

Kvalifikasjoner:

 • mastergrad eller annen tilsvarende utdanning innen et relevant fagfelt
 • gode kunnskaper om og relevant erfaring fra arbeid med moderne IKT-systemer
 • god skriftlig fremstillingsevne
 • gode kunnskaper i norsk og engelsk
 • kunne bli sikkerhetsklarert for hemmelig etter bestemmelsene i sikkerhetsloven

Det er ønskelig at du har:

 • interesse for analyse- og utredningsoppgaver
 • kompetanse innen innhenting og analyse av store datamengder
 • kjennskap til kartløsninger/GIS
 • kjennskap til tilbydere av fiberinfrastruktur
 • markeds- og forretningsmessig forståelse

Relevant arbeidserfaring er en fordel, men nyutdannede eller kandidater som er i ferd med å avslutte utdanning er også velkommen til å søke.

Personlige egenskaper:

 • god arbeidskapasitet og leveranseorientert
 • analytisk og gode kommunikasjonsevner
 • nysgjerrig, kreativ, kvalitetsbevisst og humørfylt
 • kunne arbeide både selvstendig og i team

Du må kjenne deg igjen i Nkoms verdier: engasjert, fremtidsrettet og profesjonell, og jobbe etter disse. Personlig interesse og egnethet for stillingene tillegges vekt.

Stillingene lønnes som rådgiver/seniorrådgiver fra kr. 500 000 til kr. 700 000, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen trekkes to prosent innskudd til Statens pensjonskasse.

Kontakt gjerne seksjonssjef Camilla Broch Pedersen  på telefon 918 89 259, cbp@nkom.no for en prat om stillingene.

Vi ønsker kvinner og deg med minoritetsbakgrunn spesielt velkommen til å søke. Nkom deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi vil gjerne ha søknader også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen.

Søknadsfrist 8.12.2019.

Opplysninger om hvem som har søkt på stillingene kan bli offentliggjort, selv om søkere har reservert seg mot å bli oppført på offentlig søkerliste. Søkere vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.