Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Jobb i Nkom Ledige stillinger Seksjonssjef - Nett og tjenester
Stillingsannonse-banner2

Seksjonssjef - Nett og tjenester

14.06.2018
Teknologiavdelingen skal holde Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) oppdatert på den teknologiske utviklingen innen bransjen for elektronisk kommunikasjon. Avdelingen har ca. 40 ansatte og består av tre seksjoner. Nå søker vi etter deg som skal lede seksjon Nett og tjenester. Seksjonen veileder og støtter virksomheter og myndigheter på områdene internett, fastnett, mobilnett og nødkommunikasjon. I tillegg har enheten ansvar for å kartlegge og analysere ekomnett og vurdere tiltak for å øke kvalitet og sikkerhet. Seksjonen deltar også i flere nasjonale og internasjonale fora med arbeidsoppgaver innen bredbåndsutvikling, domenenavn, standardisering, nettnøytralitet og internett.

Seksjonen består av ca. ti medarbeidere, hovedsakelig ingeniører.

Arbeidsområde:

 • bidra i Nkoms strategiske arbeid der teknologiglede og evne til modernisering og nytenkning er viktig
 • aktivt delta i teknologidirektørens ledergruppe
 • lede og videreutvikle egne medarbeidere og seksjonens ansvarsområder
 • veilede og støtte virksomheter og myndigheter på områdene internett, fastnett, mobilnett og nødkommunikasjon
 • lede og følge opp forvaltning av nasjonal ekomnett-infrastruktur
 • lede arbeidet med å utvikle relevant metodikk, kartlegge og gjennomføre nettanalyser og kost-/nyttevurderinger for å forutse utviklingstrender innen seksjonens ansvarsområder
 • lede arbeidet med å føre tilsyn på nett-installasjoner
 • delta i internasjonalt policyarbeid og ivareta nasjonale interesser i arbeidet med standardisering på ekomområdet
 • holde innlegg og jobbe for å synliggjøre Nkom på relevante arenaer og i media

Kvalifikasjoner:

Du må ha:

 • master- eller bachelorgrad innen et relevant fagområde (elektronikk/IKT-fag, master i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen eller liknende)
 • ledererfaring eller erfaring fra ledelse av relevante prosjekter eller liknende
 • relevant erfaring fra, eller kunnskap om, bransjen for elektronisk kommunikasjon
 • meget gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Stillingen krever at du kan sikkerhetsklareres etter bestemmelsene i sikkerhetsloven.

Det er ønskelig med:

 • kjennskap til eller relevant erfaring fra offentlig forvaltning
 • relevant internasjonal erfaring

Personlige egenskaper:

 • meget gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig
 • initiativrik, selvgående og med evne til å gjennomføre
 • omgjengelig, lyttende og tillitsvekkende
 • utadvendt og nysgjerrig
 • strukturert og nøyaktig

Stillingen lønnes som seksjonssjef fra kr. 650 000 til kr. 800 000, avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes to prosent innskudd til Statens pensjonskasse.

Kontakt gjerne avdelingsdirektør Per Eirik Heimdal, tlf. 474 08 304, peh@nkom.no for en prat om stillingen.

Vi ønsker kvinner og deg med innvandrerbakgrunn spesielt velkommen til å søke.

Søk jobben innen 12. august 2018.

Opplysninger om hvem som har søkt denne stillingen kan bli offentliggjort, selv om søkere har reservert seg mot å bli oppført på offentlig søkerliste. Søkere vil bli varslet i forkant dersom ønsket om reservasjon ikke kan tas til følge.