Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Jobb i Nkom Ledige stillinger Overingeniør/senioringeniør - radioteknikk og satellittnavigasjon (prosjektstilling)
Stillingsannonse-banner2

Overingeniør/senioringeniør - radioteknikk og satellittnavigasjon (prosjektstilling)

21.06.2018
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Norsk Romsenter (NRS) samarbeider for å sikre at de som bruker globale satellitt-navigasjonssystemer, for eksempel luftfarten, får korrekt informasjon om posisjon. Statistisk arbeid, målemetoder og varslingsrutiner når feil oppstår, er viktige tema i dette arbeidet. Vi søker deg som er nysgjerrig på et slikt oppdrag, og som har en teknisk bakgrunn som passer på området.

Stadig flere brukere, både næringsliv, myndigheter og enkeltpersoner, er avhengig av globale satellittnavigasjonssystemer (Global Navigation Satellite System – GNSS). Det mest utbredte i dag er GPS, men også andre systemer finnes og brukes. Et bortfall av GNSS, for eksempel på grunn av forstyrrelser – tilsiktede eller utilsiktede – kan få store konsekvenser for samfunnet. Arbeid med å sikre kvalitet i tjenestene, og utarbeidelse av rutiner for å håndtere avvik kjapt og effektivt, er derfor viktig.

Vi ser etter deg som vil jobbe med disse utfordringene. Stillingen er plassert i seksjon tilsyn og veiledning, som er en del av teknologiavdelingen. En av seksjonens oppgaver er å beskytte samfunnskritiske trådløse tjenester mot forstyrrelser, og Nkom har lang erfaring på området. Seksjonen består av 20 medarbeidere med kompetanse innen ulike faggrupper.

Nkom har tett samarbeid med Norsk Romsenter (NRS) som finansierer stillingen. NRS er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, og er statens strategiske, samordnende og utøvende organ for romvirksomhet. Nkom er underlagt Samferdselsdepartementet, og er statens myndighet for elektronisk kommunikasjon.

Dette er en prosjektstilling, med varighet ut 2020.

Arbeidsoppgaver:

 • vurdere kostnadseffektive metoder for innsamling av måledata i GNSS-frekvensbånd
 • utarbeide varslingsrutiner for å håndtere avvik
 • føre statistikk over GNSS-forstyrrelser, og beskrive utvikling og trender
 • ta initiativ til og sørge for tett faglig kontakt med bransjen om håndtering av forstyrrelser av kritisk infrastruktur, for eksempel i form av et fagforum
 • organisere og delta i målekampanjer sammen med Nkoms øvrige fagpersonell

Kvalifikasjoner:

• utdanning på master- eller bachelornivå innen et relevant fagområde (radiokommunikasjon, teleteknikk, elektronikk eller liknende)
• god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Det er ønskelig at du har:

 • relevant arbeidserfaring 
 • erfaring med og kunnskap om prosjektledelse og prosjektarbeid
 • kjennskap til satellittbasert navigasjon
 • kjennskap til RF-måleteknikk 
 • interesse for og kunnskap om moderne IKT-systemer

Personlige egenskaper:

 • omgjengelig, fleksibel og serviceorientert 
 • selvstendig, og med god arbeidskapasitet
 • strukturert, med evne til å arbeide nøyaktig og systematisk på egen hånd og i grupper
 • humørfylt og med egendriv

Personlig egnethet for stillingen tillegges vekt.

Stillingen lønnes som overingeniør eller senioringeniør fra kr 470 000 til kr 662 000, avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes to prosent innskudd til Statens pensjonskasse.

Kontakt gjerne avdelingsdirektør Per Eirik Heimdal på telefon 474 08 304, peh@nkom.no, for en prat om stillingen.

Vi ønsker kvinner og deg med innvandrerbakgrunn spesielt velkommen til å søke.

Søkeren må kunne sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig.

Søk jobben innen 26. august 2018

Opplysninger om hvem som har søkt denne stillingen kan bli offentliggjort, selv om søkere har reservert seg mot å bli oppført på offentlig søkerliste. Søkere vil bli varslet i forkant dersom ønsket om reservasjon ikke kan tas til følge.