Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Jobb i Nkom Ledige stillinger Erfaren jurist som vil forvalte statens frekvensressurser
Banner for stillingsannonser

Erfaren jurist som vil forvalte statens frekvensressurser

18.03.2020
Frekvensressurser er begrensede naturressurser som forvaltes av Nkom. Tilgang til frekvensressurser er nødvendig for å kunne tilby trådløse kommunikasjonstjenester som mobil, radio og TV. Forvaltningen reguleres av ekomloven og forvaltningsretten, og styres etter overordnede politiske mål. Vi søker en erfaren og engasjert jurist som ønsker å bidra til at våre verdifulle ressurser forvaltes på en måte som gir mest mulig nytte for samfunnet.

Som jurist i Spektrumsavdelingen blir du en del av et juridisk team med fem jurister som har som hovedoppgave å gi juridiske råd og avklaringer til hele avdelingen og ledelsen. Du vil også jobbe opp mot Kommunal- og moderniseringsdepartementet med regelverksarbeid og i større prosjekter. I de større tildelingsprosjektene, som ofte gjelder svært verdifulle ressurser hvor bransjeaktører betaler staten for tilgang, er juristene ansvarlig for å utarbeide individuelle regelverk. I disse prosessene oppstår det utfordrende prosessuelle og konkurranserettslige problemstillinger, og gjerne juridiske spørsmål knyttet til generell og spesiell forvaltningsrett.

Juristene i avdelingen utreder ulike rettslige problemstillinger knyttet til regelverksforståelse og -utvikling. Videre har juristene ansvar for juridiske avklaringer rundt vilkår i tillatelser, krav ved kommende tildelinger og tilsynsarbeid som utføres av Nkom, herunder sanksjonering ved lovbrudd.

Arbeidsoppgaver

 • juridisk kvalitetssikring og rådgivning
 • juridisk utredning knyttet til ekomregelverket
 • deltakelse i eller ledelse av større tildelingsprosjekter
 • regelverksarbeid herunder lov- og forskriftsarbeid
 • ileggelse av sanksjoner etter gjennomførte tilsyn
 • mulighet for internasjonalt arbeid

Kvalifikasjoner

 • mastergrad i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen (cand. jur)
 • solid juridisk kunnskap og godt juridisk skjønn
 • relevant erfaring fra offentlig eller privat sektor
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • du har arbeidsglede og tar initiativ
 • engasjert, initiativrik, åpen og omgjengelig
 • analytisk, strukturert, kvalitetsbevisst og serviceorientert
 • evne til å arbeide nøyaktig og ryddig, både selvstendig og sammen med andre
 • god til å dele innsikt og kompetanse og nysgjerrig på teknologisk utvikling

Du må kjenne deg igjen i Nkoms verdier: engasjert, fremtidsrettet og profesjonell, og jobbe etter disse. Personlig interesse og egnethet for stillingen tillegges vekt.

Stillingen er lønnet som seniorrådgiver fra kr. 600 000 til kr. 730 000, avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes to prosent innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi tilbyr også

 • gode arbeidsbetingelser (fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden)
 • gode muligheter for kompetanseutvikling
 • god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring gjennom Statens pensjonskasse

Kontakt gjerne seksjonssjef Bent André Støyva, tlf. 908 89 955, bst@nkom.no, eller fagsjef Sidsel Huse, tlf. 452 67 548, sid@nkom.no, for en prat om stillingen.

Vi ønsker kvinner og deg med minoritetsbakgrunn spesielt velkommen til å søke. Nkom deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi vil gjerne ha søknader også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen.

Søknadsfrist 12. april 2020.

Opplysninger om hvem som har søkt denne stillingen kan bli offentliggjort, selv om søkere har reservert seg mot å bli oppført på offentlig søkerliste. Søkere vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.