Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Jobb i Nkom Ledige stillinger

Ledige stillinger

Her vil alle ledige stillinger i Nkom bli annonsert. Under «Nyhetsbrev» øverst på siden kan du abonnere på stillingsannonser fra Nkom, eller andre nyheter du er interessert i.

Stillingsannonse-banner2
Publisert: 21.06.2018. Søknadsfrist: 12.08.2018.
Nkom søker en dyktig kollega som skal være sentral i arbeidet med å videreutvikle virksomhetens IT-sikkerhetsarbeid. Vår nye medarbeider skal gjennomføre risikovurderinger og iverksette tiltak, basert på det stadig skiftende trusselbildet.
Stillingsannonse-banner2
Publisert: 14.06.2018. Søknadsfrist: 12.08.2018.
Teknologiavdelingen skal holde Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) oppdatert på den teknologiske utviklingen innen bransjen for elektronisk kommunikasjon. Avdelingen har ca. 40 ansatte og består av tre seksjoner. Nå søker vi etter deg som skal lede seksjon Nett og tjenester. Seksjonen veileder og støtter virksomheter og myndigheter på områdene internett, fastnett, mobilnett og nødkommunikasjon. I tillegg har enheten ansvar for å kartlegge og analysere ekomnett og vurdere tiltak for å øke kvalitet og sikkerhet. Seksjonen deltar også i flere nasjonale og internasjonale fora med arbeidsoppgaver innen bredbåndsutvikling, domenenavn, standardisering, nettnøytralitet og internett.
Stillingsannonse-banner2
Publisert: 14.06.2018. Søknadsfrist: 12.08.2018.
Teknologiavdelingen skal holde Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) oppdatert på den teknologiske utviklingen innen bransjen for elektronisk kommunikasjon. Avdelingen har ca. 40 ansatte og består av tre seksjoner. Nå søker vi etter deg som skal lede seksjon Tilsyn og veiledning. Seksjonen fører tilsyn med at frekvenser i Norge brukes i overenstemmelse med tillatelser og regelverk. Det innebærer å kontrollere at forpliktelser gitt i frekvenstillatelser og annet regelverk, herunder deknings- og utbyggingskrav, måling av stråling, krav til utstrålt effekt mv. ivaretas av aktørene. I tillegg gjennomfører enheten tilsyn basert på henvendelser fra andre myndigheter og aktører. Seksjonen deltar også i internasjonale arbeidsgrupper.
Stillingsannonse-banner2
Publisert: 21.06.2018. Søknadsfrist: 12.08.2018.
For å styrke leveranse-evnen på en kritisk del av Nkoms IT-infrastruktur, søker vi en ny kollega for å drifte og videreutvikle våre nettverksløsninger. Vår nye medarbeider skal sikre optimale og gode IT-tjenester for hele organisasjonen.
Stillingsannonse-banner2
Publisert: 21.06.2018. Søknadsfrist: 26.08.2018.
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Norsk Romsenter (NRS) samarbeider for å sikre at de som bruker globale satellitt-navigasjonssystemer, for eksempel luftfarten, får korrekt informasjon om posisjon. Statistisk arbeid, målemetoder og varslingsrutiner når feil oppstår, er viktige tema i dette arbeidet. Vi søker deg som er nysgjerrig på et slikt oppdrag, og som har en teknisk bakgrunn som passer på området.