Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Jobb i Nkom Ledige stillinger

Ledige stillinger

Her vil alle ledige stillinger i Nkom bli annonsert. Under «Nyhetsbrev» øverst på siden kan du abonnere på stillingsannonser fra Nkom, eller andre nyheter du er interessert i.

Banner for stillingsannonser
Publisert: 08.11.2019. Søknadsfrist: 24.11.2019.
Frekvensressursar er ein føresetnad for mobilkommunikasjon og all anna trådlaus kommunikasjon det moderne samfunnet er avhengig av. I Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) si spektrumsavdeling deltek juristane breitt, og særlig innanfor tildelingsprosessar og tilsynsarbeid. No søkjer vi ein ny jurist til spennande arbeid i grenselandet mellom jus, teknologi og økonomi.
Banner for stillingsannonser
Publisert: 15.11.2019. Søknadsfrist: 01.12.2019.
Hele Norge skal på nett. Nkom skal legge til rette for en samordning av nasjonal fiberinfrastruktur ut i fra et sårbarhets- og beredskapsperspektiv og stimulere til økt konkurranse i bredbåndsmarkedet. Nå søker vi to nye medarbeidere som skal bidra i dette viktige arbeidet.