Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Jobb i Nkom
Sist oppdatert

Vi påvirker fremtidens kommunikasjonsløsninger

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) jobber tett med tilbyderne av elektroniske kommunikasjonstjenester og med andre myndighetsorganer nasjonalt og internasjonalt. Vi har som mål å være beste kilde i alle relevante problemstillinger.

Nkom-bygget 2015

Nkom er direkte underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Vi regulerer og overvåker post- og ekomsektoren for å sikre brukerne i hele landet gode, rimelige, sikre og fremtidsrettede kommunikasjonstjenester.

Dette gjør vi ved å legge til rette for bærekraftig konkurranse, og ved å stimulere til næringsutvikling og innovasjon. For å fylle den omfattende myndighetsrollen vår, er vi avhengige av ansatte med solid kompetanse.

Sikkerhet og robusthet, kvalitet og kapasitet

Ekstremværet Hilde 2013Den teknologiske utviklingen byr på utallige muligheter og store utfordringer.

Sikkerhet og robusthet, kvalitet og kapasitet er konkurranseparametere og vurderingskriterier aktører og myndigheter må forholde seg til mer aktivt enn tidligere, både i den profesjonelle og den private hverdagen.

En spennende arbeidshverdag

Nkom holder til i Lillesand, der om lag 140 av våre ansatte jobber. Virksomheten er organisert i fem avdelinger; Konkurranse, Teknologi, Sikkerhet, Spektrum og Organisasjon. Nkom har også medarbeidere på distriktskontorer i Lødingen, Trondheim, Lillehammer, Bergen og på Ski.

Distriktskontorene har primært ansvar for å føre tilsyn med frekvensbruk i Norge.

Hvem jobber hos oss?

De fleste hos oss har utdanningsbakgrunn som teknologer, jurister og økonomer. Seks av ti har masterutdanning, og tre av ti har bachelorutdanning. Av de ansatte er 63 prosent menn, 37 prosent kvinner og gjennomsnittsalderen er 44 år.

I Nkom legger vi til rette for utvikling, trivsel og deling av kunnskap

Vi tilbyr en spennende arbeidshverdag i et faglig sterkt og engasjerende miljø som arbeider tett på en bransje i stadig utvikling. Hos oss jobber vi ofte tverrfaglig, og vi knytter kontakter nasjonalt og internasjonalt og får muligheter og utfordringer.

Siw og Helene

Nkom har fine lokaler, gode velferdsordninger og et godt arbeidsmiljø.