Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Fritid Radioamatører Radioamatører Kallesignaler for reléstasjoner og andre faste stasjoner
Sist oppdatert

Kallesignaler for reléstasjoner og andre faste stasjoner

Etter forskrift om radioamatørlisens § 4 andre ledd kan reléstasjoner få tildelt eget kallesignal. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har myndighet på dette området og foretar tildelingen.

Tillatelse til bruk av frekvenser til radioamatørvirksomhet er gitt i forskrift om radioamatørlisens. Bruk av frekvensene krever at en innehar radioamatørlisens og har fått et kallesignal. Hvis ønskelig kan det, slik det står i forskriften, tildeles eget kallesignal til reléstasjoner. Det er dermed valgfritt om en radioamatør vil bruke sitt personlige kallesignal når en reléstasjon settes i drift eller om en vil søke om et eget kallesignal til reléstasjonen.

Alle bestemmelsene i forskrift om radioamatørlisens gjelder også for reléstasjoner, og Nkom viser i denne forbindelse spesielt til § 7 (tillatelse til bruk av frekvenser), § 8 (tillatelse til bruk av radioutstyr) og § 10 (begrensninger i hva som kan sendes).

Nkom ser det som hensiktsmessig at Norsk Radio Relæ Liga (NRRL) foreslår kallesignal og meddeler forslaget til Nkom som deretter tildeler kallesignalet i samsvar med forskriften. Nkom ber derfor om at forespørselen om kallesignal sendes til NRRLs manager som så gir sin anbefaling til Nkom med forslag om kallesignal. Det normale er at det er grupper av NRRL som står som ansvarlig for drift og kallesignal til slike stasjoner.

Det er ønskelig at Nkom får informasjon om slike faste stasjoner, men det er ikke nødvendig med detaljert informasjon om hver enkelt stasjon. Frekvensplan og opplysninger om disse stasjonene kan en få ved å ta kontakt med NRRL.