Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Fritid Radioamatører Radioamatører Gjeldende kallesignalserie for radioamatører
Sist oppdatert

Gjeldende kallesignalserie for radioamatører

Den som har bestått radioamatørprøven har rett til å få radioamatørlisens og et kallesignal. Gjeldene praksis for tildeling av kallesignal er at en får neste ledige kallesignal fra en liste som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) administrerer.

Siden 1983 har den løpende serien for tildeling av kallesignaler til nye radioamatører vært på formen LAnXXA, der n er et tall mellom 1 og 9 og X er en bokstav mellom A og Z. Selv om det fremdeles er endel igjen av denne serien, har Nkom og Norsk Radio Relæ Liga (NRRL) blitt enige om at denne serien ikke videreføres, og serien LBnXX tas i bruk.

Serien LBnXX er tidligere delvis benyttet, og første tildeling vil således nå bli LB1AG, deretter LB1BG, LB1CG og så videre. Samtidig ble det bestemt at også tallet 0 (null) tas i ordinær bruk slik at også LB0XX vil være en naturlig del av serien.

Det hadde alternativ vært mulig å benytte LAnXXB, men ønske fra mange radioamatører har vært å få kortere kallesignal. Derfor ble det besluttet at vi går videre med LBnXX.

Det vil være mulig for de som tidligere har fått kallesignal på formen LAnXXA å søke om LBnXX. De vil da få tildelt neste ledige kallesignal i denne serien. Send en e-post til nsa@nkom.no og skriv i emnefeltet "Bytte av kallesignal til LBnXX". I e-posten skriver du ditt nåværende kallesignal, navn og adresse. Så vil nytt kallesignal bli tildelt samtidig som det blir informert om at det gamle kallesignalet fra samme dato blir ugyldig.

Et slikt bytte av kallesignal må det betales et engangsgebyr på 1 000 kroner for, jf. forskrift 20. mars 2017 nr. 386 om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit § 11 annet ledd. Faktura for innbetaling av gebyr vil bli sendt separat.

I forskriften for radioamatørene § 4 står det at alle med LA kan benytte et av de aktuelle prefiksene (JW, JX eller 3Y) ved opphold på Svalbard, Bjørnøya, Jan Mayen, Bouvetøya, Peter Is Øy og norske landområder i Antarktis. Dette vil ikke gjelde for LB, men de må bruke prefikset foran sitt norske kallesignal, slik det er beskrevet i forskriften, for eksempel JW/LB1XX. Dette vil kunne bli endret ved neste forskriftsendring.