Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Fritid Frekvenser Frekvenser Om trådløse mikrofoner
Sist oppdatert

Om trådløse mikrofoner

Trådløst lydutstyr er tillatt brukt i forskjellige frekvensbånd. Utstyret brukes for eksempel ved forestillinger eller i produksjon av «live» arrangementer. Denne frekvensbruken krever rask og enkel tilgang til frekvenser.

Forskjellige brukere kan finne egnede frekvenser for trådløse mikrofoner i frekvensområdene definert i fribruksforskriften, eller søke frekvenstillatelse i frekvensområder som ikke er definert her. En stor andel av de tilgjengelig frekvensområdene til trådløse mikrofoner er primært benyttet av andre, men enkelte deler, de såkalte hvite områdene, kan benyttes på sekundærbasis til trådløse mikrofoner.

Frekvenser for trådløse mikrofoner i frekvensbåndet 510 -790 MHz

Frekvensspekteret mellom 470 MHz og 790 MHz er avgjørende for pålitelig bruk av trådløse mikrofoner.

Norges Televisjon (NTV) er i dag gitt rett til å bruke frekvensbåndet 470 - 694 MHz til bakkebasert digital-TV (DTT).

Mobilaktørene har konsesjon til å bruke 2x30 MHz i 700MHz båndet for mobile tjenester. Frekvensområdet 738-753 MHz, som er en del av 700 MHz-båndet, vil i en overgangsperiode fortsatt være tilgjengelig for trådløse mikrofoner frem til eventuelt annen bruk (se Nkoms løpende vurdering i frekvenskompasset).
I fribruksforskriften har Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gitt tillatelse til bruk av trådløse mikrofoner i 510 - 790 MHz som sekundærtjeneste, med maksimal tillatt utstrålt effekt på 50 mW e.r.p. Betingelsene for bruk av trådløse mikrofoner i dette frekvensbåndet er derfor at denne bruken ikke forstyrrer primære brukere av båndet.

Finn ledige frekvenser på finnsenderen.no

For å finne ut hvilke frekvenser som er ledige må du gå inn på finnsenderen.no.

Listen med ledige frekvensressurser i finnsenderen.no kun er veiledende, og at det er brukers eget ansvar å unngå at bruken av trådløse mikrofoner forstyrrer andre brukere. Ta kontakt med Nkom for mer informasjon om denne ordningen og bruk av trådløse mikrofoner i frekvensbåndet 510 - 790 MHz.

Kjøp av utstyr

Nkom understreker at kjøp av utstyr for trådløse mikrofoner basert på ledige frekvenser til et gitt tidspunkt i et gitt geografisk område skjer på kjøpers egen risiko. Kjøper har ikke rett på erstatning fra staten dersom frekvensene senere ikke lenger er ledige, og at utstyret ikke lenger kan benyttes i dette geografiske området.

Søknad om frekvenstillatelser

Tekniske betingelser for å bruke frekvenser til trådløse mikrofoner uten å få en individuell frekvenstillatelse finnes i fribruksforskriften.

Nkom utsteder frekvenstillatelse for midlertidig bruk av trådløse mikrofoner, utover det som er regulert i fribruksforskriften.

Søknadsskjema

For søknadsskjema se her.

Ytterligere informasjon om bruk av trådløse mikrofoner på sekundærbasis finner du på finnsenderen.no. Det er også en lenke til hele fribruksforskriften i kolonnen til høyre.