Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Fritid Frekvenser Frekvenser Om trådløse mikrofoner
Sist oppdatert

Om trådløse mikrofoner

Fribruksforskriften gir tillatelse til bruk av frekvenser for trådløse mikrofoner. Disse mikrofonene brukes for eksempel ved forestillinger, arrangementer eller reportasjer.

Norges Televisjon (NTV) er i dag gitt rett til å bruke frekvensbåndet 470 MHz - 790 MHz til å etablere et offentlig elektronisk kommunikasjonsnett basert på digital-TV (DTT) -teknologi.

I Fribruksforskriften har Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gitt tillatelse til bruk av trådløse mikrofoner som sekundærtjeneste i frekvensbåndet 510 MHz - 790 MHz. Betingelsene for bruk av trådløse mikrofoner i dette frekvensbåndet er derfor at denne bruken ikke forstyrrer NTVs lovlige bruk av båndet.

Du kan følge linken til finnsenderen.no på venstre side for å finne ut hvilke frekvenser som er ledig der du er.

Det er viktig å merke seg at listen med ledige frekvensressurser kun er veiledende, og at det er brukers eget ansvar å unngå at bruken av trådløse mikrofoner forstyrrer TV-sendingene. Ta kontakt med Nkom for mer informasjon om denne ordningen og bruk av trådløse mikrofoner i frekvensbåndet 510 MHz - 790 MHz.

Nkom understreker at kjøp av utstyr for trådløse mikrofoner basert på ledige frekvenser til et gitt tidspunkt i et gitt geografisk område skjer på kjøpers egen risiko. Kjøper har ikke rett på erstatning fra staten dersom frekvensene senere ikke lenger er ledige, og at utstyret ikke lenger kan benyttes i dette geografiske område.

Regler for trådløse mikrofoner

Tekniske betingelser for å bruke frekvenser til trådløse mikrofoner finner vi i fribruksforskriften kapittel 5, § 14.
Følgende frekvensområder kan bli tatt i bruk uten individuell tillatelse:

  1. 41,0-43,6 MHz. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 10 mW e.r.p.
  2. Ledige frekvenser i 510-790 MHz i henhold til spesifikasjoner gitt i internettjenesten som tilbys av frekvensmyndigheten. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 50 mW e.r.p.
  3. 823–826 MHz. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 20 mW e.i.r.p. For bruk som er begrenset til kroppsbåret mikrofon er maksimal tillatt utstrålt effekt 100 mW e.i.r.p
  4. 826–832 MHz. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 100 mW e.i.r.p.
  5. 1492–1518 MHz. Tillates brukt innendørs med en maksimal tillatt utstrålt effekt på 50 mW e.i.r.p.
  6. 1785–1804,8 MHz. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 20 mW e.i.r.p. For bruk som er begrenset til kroppsbåret mikrofon er maksimal tillatt utstrålt effekt 50 mW e.i.r.p.

Frekvensbåndene i bokstavene a og f tillates brukt slik frekvensbruken er beskrevet i standarden EN 300 422. Amplitudemodulasjon tillates ikke.

Forskjellige brukere kan finne egnede frekvenser for trådløse mikrofoner i disse frekvensområdene. For eksempel vil frekvensområdet 823 – 832 MHz være godt egnet for brukere med et begrenset behov for antall mikrofoner/båndbredde.

Ytterligere informasjon om bruk av trådløse mikrofoner i kringkastingsområdet finner du på finnsenderen.no. Det er også en lenke til hele fribruksforskriften i kolonnen til høyre.

a.41,0-43,6 MHz. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 10 mW e.r.p.b.Ledige frekvenser i 510-790 MHz i henhold til spesifikasjoner gitt i internettjenesten som tilbys av frekvensmyndigheten. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 50 mW e.r.p.c.823–826 MHz. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 20 mW e.i.r.p. For bruk som er begrenset til kroppsbåret mikrofon er maksimal tillatt utstrålt effekt 100 mW e.i.r.pd.826–832 MHz. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 100 mW e.i.r.p.e.1492–1518 MHz. Tillates brukt innendørs med en maksimal tillatt utstrålt effekt på 50 mW e.i.r.p.f.1785–1804,8 MHz. Maksimal tillatt utstrålt effekt er 20 mW e.i.r.p. For bruk som er begrenset til kroppsbåret mikrofon er maksimal tillatt utstrålt effekt 50 mW e.i.r.p.