Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Forbruker Utstyr Trådløst utstyr DECT-telefon
Sist oppdatert

DECT-telefoner

En DECT-telefon er en vanlig trådløs hustelefon. Den består av et håndsett og en base, og bruker frekvenser for å kommunisere.

DECT står for Digital Enhanced Cordless Telecommunications. Det er en del ting å tenke på når det gjelder DECT-telefoner, blant annet så finnes det ulike standarder for dem i ulike deler av verden, og en standard som gjelder i andre land gjelder ikke nødvendigvis i Norge.

Nedenfor er det listet opp noen punkter det er viktig å være klar over.

Hvilke DECT-telefoner kan brukes i Norge?

I Norge kan alle bruke DECT-telefoner som bruker frekvenser i frekvensområdet 1880 – 1900 MHz, og som ellers oppfyller krav som angitt i forskrift 19. januar 2012 nr. 77 om generelle tillatelser til bruk av frekvenser (fribruksforskriften) § 6.

CE-merking

For at DECT-telefoner skal kunne brukes i Norge er det i tillegg krav om at utstyret er CE-merket i samsvar med forskrift om EØS-krav til radioutstyr.

Forhandleransvar

For at DECT-telefonen skal oppfylle kravene til bruk i Norge, må den være tilpasset europeisk standard. Kjøper du DECT-telefon fra en forhandler i Norge, har forhandleren ansvaret for at utstyret oppfyller de krav som gjelder.

Kjøp i utlandet eller over internett

Ved kjøp av DECT-telefon i, eller over Internett, fra utlandet må kjøper selv undersøke hvilke frekvenser utstyret bruker og regelverket for bruk av utstyret i Norge. DECT-telefoner som er beregnet på bruk i land utenfor Europa, kan ikke brukes i Norge.

Bruk av ulovlige DECT-telefoner kan forstyrre mobilnettene

Som omtalt over bruker ulike DECT-standarder forskjellige frekvenser. Dette innebærer at utstyr som kan være tillatt brukt i for eksempel USA eller asiatiske land uten tillatelse (fribruk), ikke nødvendigvis er det i Europa.

Mange utenlandske DECT-telefoner bruker frekvenser som i Norge er satt av til offentlige mobilkommunikasjonsnett. Operatørene av offentlige mobilnett har tillatelse til å bruke disse frekvensene, og myndigheten gir ikke tillatelse til bruk av DECT-telefoner som bruker frekvenser som inngår i mobilnettene.

Når andre tar i bruk frekvenser som inngår i mobiloperatørenes nett, er det stor fare for at det oppstår forstyrrelser. Disse forstyrrelsene kan føre til at brukere av mobilnettene i området får dårligere mobildekning, eller helt mister dekning. Slike forstyrrelser i mobilnettene kan føre til at samtaler ikke kan startes eller at samtalene stadig blir brutt.

Mobilnettene er viktige kommunikasjonsnett, særlig for nødanrop. Enhver forstyrrelse i mobilnettene kan få store konsekvenser for liv, helse og sikkerhet fordi det kan hindre gjennomføringen av samtaler med nødetatene.

Reaksjoner fra myndighetens side

Den som forsettlig eller uaktsomt bruker DECT-telefoner som ikke tilfredsstiller kravene i fribruksforskriften § 6, kan ilegges overtredelsesgebyr eller straffes med bøter eller fengsel i inntil seks måneder.