Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Forbruker Sikkerhet Prioritet i mobilnett Prioritet i mobilnett
Sist oppdatert

Prioritet i mobilnett

Brukere med særlig samfunnsviktige oppgaver kan få prioritetsabonnement. En abonnent som har prioritet, vil ha større sikkerhet for å komme gjennom enn andre abonnenter når det er høy belastning eller problemer i mobilnettene.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) fastsatte 21. oktober 2013 Forskrift om prioritet i mobilnett. Den pålegger tilbydere som selger mobiltelefoniabonnement å tilby prioritetsabonnement.

Om prioritetsordningen

Formålet med prioritetsordningen er å bedre samfunnets evne til å håndtere krise- eller beredskapssituasjoner. Ordningen skal sikre brukere med ansvar for særlig samfunnsviktige oppgaver bedre fremkommelighet i mobilnettene.

Om prioritetsabonnement

Et prioritetsabonnement er et virksomhetsabonnement med prioritetsfunksjon og nasjonal gjesting. Prioritetsfunksjon innebærer at prioriterte samtaler skal kunne bryte pågående samtaler ved knapphet på radioressurser. Dette gjelder både om det er der det ringes fra eller der det ringes til (terminerende ende) at nettet er opptatt. Nødanrop skal ikke kunne brytes av prioriterte samtaler. Nasjonal gjesting (roaming) innebærer at abonnenten kan bruke en annen mobiltilbyders nett når abonnenten er utenfor dekning i eget nett. På samme måte som ved internasjonal gjesting, er en avhengig av at gjestenettet er i stand til å kontakte ens hjemmenett.

Det er i hovedsak to tilfeller hvor prioriteten kommer inn:

  1. Når det er overbelastning i nettet, vil man kunne bryte andre samtaler for å komme gjennom i telefonnettet. Det gjelder kun taleanrop.
  2. Når nettet til ens operatør er nede i et avgrenset område vil en gjeste i et annet nett som er oppe. Da vil en kunne både ringe, sende sms og bruke datatrafikk i dette nettet. En har fortsatt prioritet for taleanrop.

Merk førøvrig at dersom egen operatørs nett er nede over hele landet, så vil ingen av de overstående tilfellene slå inn, fordi nettene må ha kontakt for at en skal kunne gjeste i andre nett. Bredskapsaktører som ikke kan akseptere risikoen for et slikt totalutfall, rådes til å tegne et tilleggsabonnement i annet nett.

Prioritetsabonnement tilbys mot en løpende årsavgift som fastsettes av mobiltilbyder og årsavgiften skal være kostnadsorientert.

Om prioritet light

Det er ikke innført prioritet i 4G-nettene, kun i 2G/3G. All talekommunikasjon for vanlige prioritetsabonnent skjer derfor i 2G/3G-nettene. For abonnenter som ønsker å kunne benytte tale i 4G og over wifi og samtidig er villig til å akseptere en redusert prioritet, har Nkom fra april 2018 gitt tilbyderne anledning til å tilby et modifisert prioritetsabonnement, som vi her kaller prioritet light. Den reduserte prioriteten innebærer at taleanrop ikke lenger har prioritet i terminerende ende.

Tilbyderne vil fortsatt være forpliktet til å tilby og videreføre vanlig prioritetsabonnement. Prioritet light er et tilleggsalternativ som de har anledning til å tilby.

Om godkjenning

Tilbyder av mobiltjenester som tilbyr prioritetsabonnement er pålagt å tilby disse abonnementene bare til virksomheter som er registrert ved Enhetsregisteret i Brønnøysund, og som på forhånd er godkjent av Nkom. Dette betyr at prioritetsabonnement bare kan knyttes til såkalte bedriftsabonnement. For å bli godkjent må virksomheten sende inn søknad til Nkom via Altinn.no.

Med godkjenning fra Nkom, kan en virksomhet tegne begge typer prioritetsabonnement hos tilbyderne.

Nærmere detaljer om ordningen finnes under «For virksomheter» og «For tilbydere».