Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Forbruker Prissammenlikning Veiledning og krav Veiledning til søkere
Sist oppdatert

Veiledning til søkere

Nkom vurderer nettsteder som søker om godkjentmerke ut fra gitte kriterier. Her er en veiledning for hva søknaden må inneholde.

Søknadsprosessen

1. Tilbydere av prissammenlikning for elektroniske kommunikasjonstjenester kan søke Nkom om «godkjentmerke», dette gjelder sammenlikning av abonnementspriser for:

 • Tradisjonelle mobilabonnement
 • Mobilt bredbånd
 • Fast bredbånd
 • Fasttelefoni

Godkjentmerket omfatter ikke annen informasjon som for eksempel prisinformasjon om telefoner eller annen redaksjonell informasjon på nettstedet.  

Godkjente tjenester vil få tildelt et «godkjentmerke» og kan bruke dette i sin markedsføring. Merket skal være klikkbart og lede til Nkoms side om ordningen. Alternativt eller i tillegg kan tjenesten publisere setningen: «Prissammenlikningstjenesten er godkjent av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).» Også setningen skal lenke til Nkom.

Nkom vil lenke til de godkjente sidene/tjenestene fra våre nettsteder og/eller/ vår forbrukerportal som er under oppbygging.

2. Søknaden må inneholde:

 1. Lenke til tjenesten, fullstendig informasjon om hvem som eier tjenesten og navn og kontaktinformasjon til kontaktperson
 2. Beskrivelse av rutiner for:
  • innhenting av grunnlagsinformasjon til bruk i prissammenlikningstjenesten, 
  • oppdatering av tjenesten, 
  • klagehåndtering og feilretting
 3. Beskrivelse av hvordan resultatene i prissammenlikningen er beregnet
 4. Oversikt over eventuelle tilbydere og produkter som ikke er inkludert og begrunnelse for dette. 
 5. Beskrivelse av forretningsmodellen for tjenesten 
 6. Annen informasjon av betydning for å kunne vurdere prissammenligningstjenesten: tilgjengelighet, pålitelighet, transparens, fullstendighet og objektivitet, og i tillegg forhold som er av betydning for resultatet som vises

3. For å få tildelt «godkjentmerket» stiller Nkom krav om at tjenestene skal være tilgjengelige, pålitelige, transparente, fullstendige og objektive. Kravenes konkrete innhold kan du lese her. Nkom kontrollerer at søkere oppfyller kravene.

4. Nkom krever at prissammenlikningstjenester må gi forbrukeren nødvendig informasjon til å kunne foreta et velinformert valg av produkt/tjeneste. Nkom stiller ikke detaljerte krav til hvilke priselementer som skal inngå i beregningen som er grunnlag for sammenlikning, men krever at prisinformasjon som eventuelt ikke inngår i beregningene likevel fremkommer tydelig i tilknytning til hvert enkelt produkt. Det må være enkelt å forstå hvilke priselementer som ikke inngår i beregningen og som forbrukeren dermed må ta høyde for i tillegg.

5. Dersom prissammenlikningstjenesten har potensiale til å oppfylle kravene vil Nkom om nødvendig be om en demonstrasjon av tjenesten og mulighet for å stille ytterligere spørsmål til tilbyderen bak tjenesten.

6. Prissammenlikningstjenester som blir godkjent av Nkom må signere kontrakt med Nkom som regulerer vilkårene for bruk av «godkjentmerket».

Nkoms oppfølging av ordningen

7. Nkom vil løpende følge opp ordningen og kan trekke tilbake godkjentmerket dersom kravene ikke etterleves. En prissammenlikningstjeneste er godkjent frem til godkjenningen eventuelt blir trukket tilbake. I slike tilfeller vil tilbyder av tjenesten bli varslet og få mulighet til å rette eventuelle feil og mangler Nkom påpeker. Tid som vil bli gitt til feilretting avhenger av hvor ressurskrevende det er å rette opp den aktuelle feilen, og hvor alvorlig feilen etter Nkoms vurdering er. Feil som ikke krever endringer i kalkulatorens funksjonalitet skal normalt rettes innen to arbeidsdager.

8. Dersom Nkom får klager fra forbrukere, ekomtilbydere eller andre på feil eller mangler i en prissammenlikningstjeneste, vil Nkom i første rekke overlate til tilbyder av prissammenlikningstjenesten å rette opp i feilen. Dersom saken ikke løser seg, vil Nkom vurdere klagen i samråd med tilbyder av prissammenlikningstjenesten. Ved behov vil Nkom kreve retting etter samme fremgangsmåte som i punkt 7 ovenfor.

9. Nkom vil vurdere kriteriene for godkjenning etter en prøveperiode på 6 måneder etter at første tjeneste(r) får godkjentmerke. Deretter vil Nkom vurdere kriteriene ved behov og om nødvendig endre disse. Aktører som har fått godkjentmerket vil i slike tilfeller bli varslet og få tid til tilpasning.

10. Nkom kan også kreve at en tjeneste eller et abonnement fjernes fra visning i prissammenlikningstjenesten. Dette kan skje på kort varsel, og vil være basert på brudd på krav til selskaper som tilbyr elektroniske kommunikasjonstjenester, på en slik måte og i et slikt omfang at det vil være villedende om selskapet/produktet vises i resultatlisten.