Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Forbruker Funksjonshemmede Funksjonshemmede Ekom for funksjonshemmede og brukere med spesielle behov
Sist oppdatert

Ekom for funksjonshemmede og brukere med spesielle behov

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) fører tilsyn med at funksjonshemmede og brukere med spesielle behov sikres tilgang til ekomtjenester og ekomutstyr på lik linje med folk flest, og at forskning og utvikling knyttet til slike tjenester videreføres.

Tjenester for funksjonshemmede

Personer med nedsatt hørsel eller døve kan benytte seg av følgende tjenester: 

 • Teksttelefonformidling 149
  Tjenesten leveres av Telenor og formidler tekst-basert telefonsamtaler samt SMS henvendelser. Teksttelefoner (telefonapparater som kommuniserer ved hjelp av tekst) er distribuert av NAV/Hjelpemiddelsentralene.
 • Refusjonsordning til Teksttelefon 149
  Døve/hørselshemmede teksttelefonbrukere som får teksttelefon dekket av NAV får refusjon på inntil kr 105,- per kvartal av trafikkostnadene sine hos Telenor. NAV/Hjelpemiddelsentralene gir automatisk beskjed til Telenor for registrering av refusjonsordning.
 • NAVs bildetolktjeneste
  Bildetolktjenesten er fjerntolkning for hørselshemmede og døvblinde med tegnspråk eller skrivetolkning via bildetelefon. Tjenesten benyttes ved tolking av en telefon eller vanlig samtale mellom en hørselshemmede og en hørende

Personer med nedsatt syn eller blinde kan benytte seg av følgende tjenester: 

 • Rabatterte Opplysningen 1881
  Blinde/svaksynte kan, etter søknad til Telenor, benytte Opplysningen 1881 til redusert pris.

Bruken av ekomtjenester blant personer med nedsatt syn eller hørsel ble nylig kartlagt i to spørreundersøkelser, "Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett blant blinde og svaksynte", og "Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett blant døve og hørselshemmede".