Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Forbruker Forbrukerportaler Finnsenderen.no Strålingskalkulator
Sist oppdatert

Strålingskalkulator

Strålingskalkulator viser en estimert summarisk eksponeringsverdi på et valgt geografisk plassering.

Med denne tjenesten kan du klikke i kartet og få en indikasjon på det totale teoretiske eksponeringsnivået av elektromagnetiske bølger fra kringkasting og offentlig telefoni der markøren er plassert.

Verdien du får er summen av alle senderne som er innenfor det markerte området med en radius fra 500 m inntil 2000 m fra valgt posisjon.

Tjenesten benytter en forenklet terrengmodell og tar ikke hensyn til demping i bygninger eller vegetasjon i beregningene. Eksponeringen som blir utregnet vil derfor i de fleste tilfellene være høyere enn det man vil kunne måle fysisk på samme punkt.

Resultatet oppgis i W/m2 og som en prosent-/promilleandel av grenseverdien satt av Statens strålevern. Denne grenseverdien følger anbefalinger fra den internasjonale strålevernskommisjonen for ikke-ioniserende stråling - ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection).

Det er viktig å merke seg at tjenesten bare viser et estimat som baserer seg på opplysninger om senderpunkter fra kringkasting og offentlig mobiltelefoni som er satt i drift. Nkom tar derfor ikke ansvar for eventuelle følger av unøyaktigheter og manglende innrapportering.