Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Forbruker Fasttelefoni Endringer Nkom har vurdert planlagte endringer i Telenors fastnett
Sist oppdatert

Nkom har vurdert planlagte endringer i Telenors fastnett

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) besvarte i mars 2013 et oppdrag fra Samferdselsdepartementet om å vurdere konsekvenser av planlagte endringer i Telenors infrastruktur, knyttet til tradisjonell fasttelefonitjeneste. Nkom har blant annet vurdert om tjenester levert via bredbåndstelefon mv., oppfyller kravene til leveringspliktige tjenester.

Oppdraget knytter seg til at Telenor i 2012 varslet at selskapet vil gjennomføre et moderniseringsprogram i telenettet. Programmet innebærer gradvis utfasing av tradisjonell fasttelefoni (PSTN/ISDN) og overgang til ny teknologi. Årsaken er at utstyret i telefonsentralene begynner å bli gammelt og vanskelig å vedlikeholde.

Etterspørselen etter tradisjonell fasttelefon er fallende og mange brukere velger alternative tjenester, som mobiltelefon og bredbåndstelefon. Med bredbåndstilknytning, enten via kobbernettet (DSL), kabel-TV eller fiber, vil man normalt kunne benytte sitt eksisterende telefonapparat som hjemmetelefon ved å gå over til bredbåndstelefoni.

Det er imidlertid en del spesialtjenester som i dag benytter PSTN/ISDN-nettet, og disse må tilpasses ny teknologi. Dette gjelder for eksempel trygghetsalarmer og teksttelefon.

Nkom har i notatet fra 2013 blant annet beskrevet hvilke krav som er stilt i dag til tilbud om telefonitjeneste mv. i avtalen mellom Samferdselsdepartementet og Telenor om leveringspliktige tjenester, og vurdert om dagens erstatningsprodukter som Telenor tilbyr oppfyller kravene som følger av denne.

Nkom mener erstatningsproduktene i utgangspunktet oppfyller kravene med hensyn til funksjonalitet, pris og andre forhold.
Nkom har i notatet også vurdert hvilke forutsetninger som bør gjelde for omleggingene, og peker bl.a. på at det bør vurderes krav til 3G/4G-dekning der mobile løsninger er planlagt benyttet som erstatningsprodukt.
Notatet fra Nkom kan du finne her og et kortfattet faktablad om Telenors modernisering her.