Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Forbruker Elektromagnetisk stråling Stråling Om stråling
Sist oppdatert

Om stråling

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har som en av sine oppgaver å sørge for at befolkningen ikke utsettes for eksponering fra elektromagnetisk stråling som kan medføre helsefare.

Nkom vil, så langt det er mulig, bistå med å fremskaffe informasjon om eksponeringsnivået der folk oppholder seg. Dette kan skje i form av målinger eller teoretiske beregninger av feltstyrkenivåer.

Eventuelle målinger utføres i samarbeid Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) Målerapportene som utarbeides sendes til DSA for vurdering og eventuell oppfølging, dersom de målte nivåene ligger i nærheten av de nivåene som anses for å kunne gi helsemessig påvirkning. Målinger blir brukt som grunnlag for å vurdere om det er grunnlag for å kreve at et senderanlegg skal slås av, eller gitt pålegg om redusert sendereffekten.

Hvilken type elektromagnetiske felt mener vi her?

I denne sammenheng omfattes all utstråling av elektromagnetisk energi som brukes i forbindelse med trådløs kommunikasjon eller annen bruk av radiofrekvenser innenfor frekvensbåndet 9kHz til 400 GHz.

Eksponering fra kraftlinjer eller andre elektriske apparater (f.eks solarium, røntgenapparater) inngår ikke i Nkom sitt ansvarsområde. Kontakt DSA for informasjon om disse.

Hvor opplever man eksponering?

Radiobølger, eller elektromagnetiske felt, brer seg i luft eller tomt rom i alle retninger fra en sender Dette medfører at man stort sett utsettes for eksponering av slike felter uansett hvor man ferdes eller oppholder seg. Nivået vil imidlertid raskt avta når avstanden til senderne øker. Normalt vil nivået der vanlige folk oppholder seg ligge langt under de grenseverdiene som gjelder.