Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Forbruker Elektromagnetisk stråling Stråling Måling av feltstyrke (stråling)
Sist oppdatert

Måling av feltstyrke (stråling)

I tabellen under finner du eksempler på målinger Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har gjennomført av elektromagnetisk eksponering (stråling).

Prosjekt hverdagsmålinger

I løpet av 2010 gjennomførte Nkom målinger i private boliger og ved en rekke skoler, barnehager og andre offentlige bygg i de største byene (Oslo, Kristiansand, Bergen og Trondheim). Et utvalg av rapportene finnes i tabellen nedenfor. Rapportene inneholder ikke helsemessige vurderinger, men er en beskrivelse av hva som er målt og hvorfor målingene er utført.

Måleresultatene er sammenlignet med de grenseverdiene som er anbefalt av WHO/ICNIRP. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) er fagmyndighet på område strålevern og vurderer eventuelle helsemessige effekter knyttet til eksponering fra elektromagntiske felter. Se DSA sine hjemmesider for mer informasjon. 

 

Avstand*

Antenner montert på vegg/fasade

 

Nødnett (TETRA)

Mobilkommunikasjon
(GSM900 og GSM1800)

Mobilkommunikasjon (UMTS)

Trådløst internett (WLAN)

Mobikommunikasjon (LTE)

Mobilt bredbånd (ICE)

0-5 m 

 

Drammen tinghus

 Drammen tinghus

 

Drammen tinghus

 

5-15 m

Utendørs Oslo

Bedrift Trondheim
Bedrift Bergen
Boligblokk Nesøya

Barnehage Stavanger
Bedrift Bergen
Boligblokk Nesøya

Skole Kristiansand
Bolig Snarøya

Boligblokk Nesøya

Boligblokk Oslo

15-50m

Bolig Oslo

Gatemåling Oslo
Bolig Trondheim
Bolig Sandnes

Bolig Trondheim

 

  

50-100m

Utendørs Oslo
Bolig Oslo

Barnehage Stavanger
Bolig Oslo

Barnehage Stavanger

 

  

>100m

Bolig Oslo

Barnehage Oslo

 

 

  

 * Avstand vil her si avstand fra målepunkt (det punktet vi har har målt i) og til senderantennen.