Hopp til hovedinnhold

Presentasjon av ekomstatsistikken for 2019

Nkom inviterer til presentasjon av ekomstatistikken for 2019. I år skjer dette digitalt ved en nettoverføring fra Nkoms lokaler i Lillesand, 14. mai kl. 11.

Markedet for elektronisk kommunikasjon 2019

Fungerende direktør John-Eivind Velure og seniorrådgiver Roger Markussen legger fram utvalgte tall, analyser og viktige trekk for utviklingen av elektroniske kommunikasjonstjenester (ekomtjenester) i 2019. Statistikk og analyser er basert på innhentet informasjon og data fra alle tilbydere av ekomtjenester i Norge. 

Invitasjon til nettpresentasjon 14. mai kl. 11

Den årlige presentasjonen av ekomstatistikken blir denne gangen videooverført fra Nkoms lokaler i Lillesand, onsdag 14. mai kl. 11.

Det blir mulighet for å sende inn spørsmål via www.menti.com i forkant av pressekonferansen. Lenke til nettoverføringen og kode til Mentimeter vil bli sendt ut 12. mai, i tillegg til at denne informasjonen også legges ut på vår nettside nkom.no

Nkoms ekomstatistikk

Informasjonen publiseres både som rådata og i bearbeidet form. Statistikken vil bli publisert på portalen ekomstatistikken.nkom.no i løpet av presentasjonen. 

Nkom gjennomfører informasjonsinnhenting og presentasjoner så samfunnet skal være best mulig opplyst om utviklingen innen elektroniske kommunikasjonstjenester. Statistikken omfatter blant annet markedsandelstall for mobiltjenester, fast bredbånd, fasttelefoni og TV-abonnement, datakommunikasjonstjenester som IP-VPN, overføringskapasitet, og tall for investeringer i ekom-markedet. 

Velkommen til å følge nettmøtet!

Nkom.no benytter informasjonskapsler (cookies). Les mer