BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20210816T052459Z DESCRIPTION:Nkom ønsker velkommen til lansering av Ekmportalen!\nLansering av Ekomportalen on Livestream \n* Statssekretær Paul Chaffey deltar på vegne av distrik ts- og digitaliseringsministeren\n* Direktør Pål Wien Espen og avdelings direktør Per Eirik Heimdal informerer om portalen.\n* Aktuelle brukere av portalen deler erfaringer og forventninger\n* Arrangementet ledes av seks jonssjef Camilla Broch Pedersen\n* Åpent for spørsmål fra media og delt akere etter presentasjoner\nFor spørsmål – må du delta på Teams.\nSe nd e-post til rmh@nkom.no for å få link.\n \nVelko mmen!\n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20210901T113000 DTSTAMP:20210816T052459Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20210901T100000 LAST-MODIFIED:20210816T052459Z LOCATION:https://livestream.com/accounts/26229563/events/9795823 PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=no:Lansering av Ekomportalen TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000020D8263D6F92D701000000000000000 0100000006F9F6ED0A74AB447ADC2237482CFBE07 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Nkom ønsker velkommen til lansering av Ekmportalen!

Lansering av Ekomportal en on Livestream

  • Statssekretær Paul Chaf fey deltar på vegne av distrikts- og digitaliseringsministeren
  • Direktør Pål Wien Espen og avdelingsdirektør Per E irik Heimdal informerer om portalen.
  • Aktuel le brukere av portalen deler erfaringer og forventninger
  • Arrangementet ledes av seksjonssjef Camilla Broch Pedersen
  • Åpent for spørsmål fra media og deltakere etter presentasjoner

For spørsmål –\; må du delta på Teams.

Send e-post til rmh@nkom.no for å få link.

 \;

Velkommen!< /span>

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR