Hopp til hovedinnhold

Lansering av Ekomportalen!

Nkom inviterer til lansering av Ekomportalen 1. september

– Det er med glede vi nå kan lansere ekomportalen.nkom.no, og med det bidrar til en bærekraftig, mer effektiv og rimeligere bredbåndsutbygging i Norge, sier direktør i Nkom, Pål Wien Espen, og inviterer til lanseringsarrangement på nett. Statssekretær Paul Chaffey deltar også på vegne av distrikts- og digitaliseringsministeren i lanseringen av portalen, som er et resultat av den nye bredbåndsutbyggingsloven som trådte i kraft 1. juli i fjor.

Link til lanseringen på nett

Følg lanseringsarrangementet her, onsdag 1. september kl.10.00:

Lansering av Ekomportalen on Livestream

  • Statssekretær Paul Chaffey deltar på vegne av distrikts- og digitaliseringsministeren
  • Direktør Pål Wien Espen og avdelingsdirektør Per Eirik Heimdal informerer om portalen.
  • Aktuelle brukere av portalen deler erfaringer og forventninger:
    Jørn Slåtten, leder for Fiberforeningen
    Aud Hove, fylkesvaraordfører i Innlandet fylkeskommune
  • Arrangementet ledes av seksjonssjef Camilla Broch Pedersen
  • Åpent for spørsmål fra media og deltakere etter presentasjoner

Legg gjerne arrangementet også inn i din kalender. 
Kalenderoppføring

Spørsmål

Ønsker du å stille spørsmål i møtet, så kan du delta på Teams.

Send e-post til rmh@nkom.no, så svarer vi med en lenke.

Andre spørsmål fra media rettes til pressekontakt Ragna Marie Henden.
E-post: rmh@nkom.no
Mobil: 91 88 88 29

Ekomportalen.nkom.no

I Ekomportalen samles informasjon i elektronisk format om eksisterende fysisk infrastruktur egnet til framføring av bredbånd, supplert med kontaktinformasjon til eier av infrastrukturen som registreres. Det samme gjelder for søknadspliktige bygge- og anleggsarbeid.

Brukere av Ekomportalen får ikke oversikt over infrastruktur direkte, men mottar kontaktinformasjon til eiere av infrastruktur i det etterspurte området.

Her kan du logge deg inn i Ekomportalen

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om Ekomportalen og lanseringen her.