Hopp til hovedinnhold

Aktørforum for eID og tillitstjenester

8. juni inviterer Nkom til Aktørforum på nett for eID og tillitstjenester. Temaer er blant annet revisjon av eIDAS-forordning og ETSI-standardiseringsaktivitet. Forumet er av interesse for aktører som ønsker å holde seg oppdatert på aktuelle temaer innenfor eID og tillitstjenester. Påmeldingsfrist 3. juni. 

Digitalt Aktørforum 8. juni

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) arrangerer Aktørforum for eID og tillitstjenester digitalt tirsdag 8. juni kl. 10.00-14.00. Forumet er en viktig møteplass for myndigheter og bransje, hvor det diskuteres problemstillinger knyttet til eID og tillitstjenester og utveksles nyttig informasjon.

Foredrag og diskusjoner

Nkom vil presentere oppdatert informasjon innenfor eID og tillitstjenester.

Vi har også invitert foredragsholdere som vil gi nyttig kunnskap på områdene. Her stiller fagdirektør Mette Bredengen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, fagdirektør Tor Alvik i Digitaliseringsdirektoratet, seniorrådgiver Bjørn Kringstad i Politidirektoratet, produktsjef Jon Ølnes i Signicat og juridisk og policy offiser Anders Gjøen i EU-kommisjonen.

Vi inviterer til dialog og åpne diskusjoner mellom deltakerne i forumet.

Presentasjoner

Her kan du se presentasjonene fra Aktørforum:

Program

Her kan programmet lastes ned som pdf

Påmeldingsfrist: 3. juni 2021

Link til nettmøtet på Teams blir tilsendt på e-post fra 4. juni til påmeldte deltakere.

Kontaktinformasjon: tillitstjenester@nkom.no eller lia@nkom.no

Velkommen!

Program
Tidspunkt Tittel Beskrivelse
Velkommen ved avdelingsdirektør for sikkerhet, Elise K. Lindeberg, Nkom
Status fra Nkom ved senioringeniør Liza Alian, Nkom
Oppdatering på fagfeltet - eID og tillitstjenester ved fagdirektør Mette Bredengen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
Diskusjon og spørsmål
Status norske eID-er ved fagdirektør Tor Alvik, Digitaliseringsdirektoratet (Digdir)
Diskusjon og spørsmål
Pause
Oppdatering på europeisk standardisering for tillitstjenester ved produktsjef Jon Ølnes, Signicat
Diskusjon og spørsmål
Trenger samfunnet en digital grunnidentitet? ved seniorrådgiver Bjørn Kringstad, Politidirektoratet
Diskusjon og spørsmål
En Europeisk Digital Identitet – EU Kommisjonens forslag til revisjon av eIDAS forordningen ved legal & policy officer Anders Gjøen, EU-kommisjonen
Diskusjon og spørsmål
Avslutning
Slutt