Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Rapporter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Statistikk
Tertialrapporten gir deg oversikt over hva Nasjonal kommunikasjonsmyndighet arbeider med for tiden og hva vi planlegger fremover.
Nkom-bygget 2016
Tertialrapporten gir deg oversikt over hva Nasjonal kommunikasjonsmyndighet arbeider med for tiden og hva vi planlegger fremover.
Nkom-visittkort
Årets første tertialrapport gir eit nyttig overblikk over kva Nkom held på med for tida, og kva vi planlegg framover. Rapporten blei behandla i etatsstyringsmøtet i Lillesand 19. juni.
Nkom-visittkort
EkomROS 2017 er Nkoms risikovurdering av ekomsektoren for 2017. Rapporten trekker mellom anna fram utviklingstrekka i sektoren som i åra framover vil utfordre den nasjonale kontrollen med kritisk tenesteproduksjon.
Nkom-visittkort
Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) siste årsrapport er levert til Samferdselsdepartementet. I rapporten omtales sentrale vedtak og et utvalg av de viktigste prosessene og resultatene for 2016.
Nkom-visittkort
Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) anbefaler at eigarar av norske mobilnett og landsdekkande transportnett blir pålagt å ha evne til å drifte netta sine autonomt i Norge. Kravet vil gjelde for situasjonar der det er særlig viktig å sikre nasjonal styringsevne og kommunikasjon.