Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Rapporter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Bilde av PTs nettsted med logo.
Post- og teletilsynet (PT) gjennomførte tilsyn av utvalgte beredskapslagre hos Telenor Norge AS (Telenor) i tiden 19.-22.august 2013. Åpningen av tilsynssaken er ikke grunnet mistanke til -eller misligholdelse av Telenors plikter etter ekomloven eller inngåtte beredskapsavtaler.
Statistikk
Det norske ekommarkedet første halvår 2013 var preget av sterk vekst i mobile tjenester, og en tydelig bevegelse i kundemassen mot pakkeløsninger. Mobilselskapenes inntekter fra disse abonnementene økte, men totalt var det en nedgang i omsetningen i markedene for elektronisk kommunikasjon.
Ekomrapport 2013
Norske mobilselskaper har i 2012 forsterket tendensen med å ta inn mer av inntektene sine fra det kundene betaler for selve abonnementet. Slike inntekter utgjør nå 41 prosent av det kundene betaler for å bruke mobilen. I kringkastingsmarkedet er omsetningen nesten doblet på fem år. Dette viser Post- og teletilsynets rapport «Det norske ekommarkedet 2012».
Forsiden til årsrapporten 2012.
Post- og teletilsynet har levert årsrapporten 2012 til Samferdselsdepartementet. Rapporten er skriven etter mal frå tildelingsbrevet for 2012, som Samferdselsdepartementet har utarbeidd. Tildelingsbrevet gjev eit oversyn over kva PT skal prioritere i tilsynsarbeidet gjennom året.