Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Rapporter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Foreløpige erfaringer og forslag til tiltak etter ekstremværet Dagmar
Post- og teletilsynet (PT) har på bakgrunn av erfaringene etter ekstremværet Dagmar i romjulen 2011 fremmet forslag til forbedringer i systemer for reservestrøm, reservetransportveier for kommunikasjon (transmisjon) og tiltak for å bedre beredskapsmyndighetenes situasjonsforståelse
Sårbarhetsanalyse av mobilnettene i Norge.
Samferdselsdepartementet ga etter flere store utfall i mobilnettene i mai og juni 2011 Post- og teletilsynet (PT) i oppdrag å gjennomføre en sårbarhetsanalyse av mobilnettene.
Ekomstatistikk 1 halvår 2012
Mobile tjenester fortsetter å vokse i Norge, både for tale og datatrafikk. Antallet mobilabonnement flater ut, men omsetningen øker. Igjen snakker norske abonnenter mer i telefonen, og de bruker også stadig mer data. Dette viser rapporten «Det norske ekommarkedet første halvår 2012», som Post- og teletilsynet la frem fredag 19. oktober.
Content Delivery Network - rapport fra PT
CDN-tjenester oppfyller ikke vilkårene for å være omfattet av regulering etter dagens ekomlovgivning. Dette konkluderer Post- og teletilsynet i en ny rapport om Content Delivery Networks. Rapporten følger opp ”Internett i endring”, som kom i 2011.
Årsrapport 2011
Kvart år mottek PT eit tildelingsbrev, som gir oversyn over kva PT skal prioritere i tilsynsarbeidet. PT rapporterer for dei sju måla som tildelingsbrevet set for tilsynet.