Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Rapporter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Statistikk
Kommunikasjon via mobiltelefonen dominerer både arbeids- og privatliv i stadig sterkere grad. Fra 2011 til 2013 ble både andelen som daglig bruker e-post og sosiale medier på mobilen, mer enn fordoblet. Også andre kommunikasjonstjenester over mobilen øker kraftig. Dette viser en stor undersøkelse fra Post- og teletilsynet.
Statistikk
Det norske ekommarkedet første halvår 2013 var preget av sterk vekst i mobile tjenester, og en tydelig bevegelse i kundemassen mot pakkeløsninger. Mobilselskapenes inntekter fra disse abonnementene økte, men totalt var det en nedgang i omsetningen i markedene for elektronisk kommunikasjon.
Ekomrapport 2013
Norske mobilselskaper har i 2012 forsterket tendensen med å ta inn mer av inntektene sine fra det kundene betaler for selve abonnementet. Slike inntekter utgjør nå 41 prosent av det kundene betaler for å bruke mobilen. I kringkastingsmarkedet er omsetningen nesten doblet på fem år. Dette viser Post- og teletilsynets rapport «Det norske ekommarkedet 2012».
Ekomstatistikk 1 halvår 2012
Mobile tjenester fortsetter å vokse i Norge, både for tale og datatrafikk. Antallet mobilabonnement flater ut, men omsetningen øker. Igjen snakker norske abonnenter mer i telefonen, og de bruker også stadig mer data. Dette viser rapporten «Det norske ekommarkedet første halvår 2012», som Post- og teletilsynet la frem fredag 19. oktober.