Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Rapporter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Logo - bygg
Nkoms Årsrapport for 2018 er klar. I rapporten omtales et utvalg av sakene Nkom arbeidet med i 2018 og resultatene virksomheten oppnådde.
Nkom-bygget 2016
Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) siste årsrapport er levert til Samferdselsdepartementet. I rapporten omtales sentrale vedtak og et utvalg av de viktigste prosessene og resultatene for 2017.
Årsrapport 2015
Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) årsrapport for 2015 omtaler sentrale vedtak og et utvalg av de viktigste prosessene og resultatene for 2015.
Bilde av PTs nettsted med logo.
Post- og teletilsynets siste årsrapport er levert til Samferdselsdepartementet. I rapporten omtales sentrale vedtak og et utvalg av de viktigste prosessene og resultatene for 2014.
Bilde av PTs nettsted med logo.
Post- og teletilsynet har levert årsrapporten 2013 til Samferdselsdepartementet. Rapporten oppsummerer hva PT har jobbet med gjennom året.
Forsiden til årsrapporten 2012.
Post- og teletilsynet har levert årsrapporten 2012 til Samferdselsdepartementet. Rapporten er skriven etter mal frå tildelingsbrevet for 2012, som Samferdselsdepartementet har utarbeidd. Tildelingsbrevet gjev eit oversyn over kva PT skal prioritere i tilsynsarbeidet gjennom året.
Årsrapport 2011
Kvart år mottek PT eit tildelingsbrev, som gir oversyn over kva PT skal prioritere i tilsynsarbeidet. PT rapporterer for dei sju måla som tildelingsbrevet set for tilsynet.