Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Rapporter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
PT_Lillesand10
Tertialrapporten gir deg oversikt over hva Post- og teletilsynet arbeider med for tiden og hva vi planlegger fremover.
Bilde av en kvinne som går og prater i mobil.
Opplevd robusthet og kvalitet i de norske mobilnettene er variabel og avhenger sterkt av signalkvaliteten – Dette fremgår av rapporten Robusthet i norske mobilnett fra Centre for Resilient Networks & Applications (CRNA).
Bilde av PTs nettsted med logo.
Post- og teletilsynet har levert årsrapporten 2013 til Samferdselsdepartementet. Rapporten oppsummerer hva PT har jobbet med gjennom året.
Statistikk
Kommunikasjon via mobiltelefonen dominerer både arbeids- og privatliv i stadig sterkere grad. Fra 2011 til 2013 ble både andelen som daglig bruker e-post og sosiale medier på mobilen, mer enn fordoblet. Også andre kommunikasjonstjenester over mobilen øker kraftig. Dette viser en stor undersøkelse fra Post- og teletilsynet.
Bilde av PTs nettsted med logo.
Post- og teletilsynet (PT) gjennomførte tilsyn av utvalgte beredskapslagre hos Telenor Norge AS (Telenor) i tiden 19.-22.august 2013. Åpningen av tilsynssaken er ikke grunnet mistanke til -eller misligholdelse av Telenors plikter etter ekomloven eller inngåtte beredskapsavtaler.
Statistikk
Det norske ekommarkedet første halvår 2013 var preget av sterk vekst i mobile tjenester, og en tydelig bevegelse i kundemassen mot pakkeløsninger. Mobilselskapenes inntekter fra disse abonnementene økte, men totalt var det en nedgang i omsetningen i markedene for elektronisk kommunikasjon.
Ekomrapport 2013
Norske mobilselskaper har i 2012 forsterket tendensen med å ta inn mer av inntektene sine fra det kundene betaler for selve abonnementet. Slike inntekter utgjør nå 41 prosent av det kundene betaler for å bruke mobilen. I kringkastingsmarkedet er omsetningen nesten doblet på fem år. Dette viser Post- og teletilsynets rapport «Det norske ekommarkedet 2012».
Forsiden til årsrapporten 2012.
Post- og teletilsynet har levert årsrapporten 2012 til Samferdselsdepartementet. Rapporten er skriven etter mal frå tildelingsbrevet for 2012, som Samferdselsdepartementet har utarbeidd. Tildelingsbrevet gjev eit oversyn over kva PT skal prioritere i tilsynsarbeidet gjennom året.