Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Rapporter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Nkom-visittkort
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har overlevert ei ROS-analyse av viktige elementer i norske ekomnett og -tenester til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Nkom vurderer at det er høgst risiko knytt til utilsikta logiske feil i nett, og til tilsikta handlingar der etterretning, utpressing og sosial manipulasjon nyttast som verktøy.
Nkom-visittkort
Årets første tertialrapport gir deg eit nyttig overblikk over kva Nkom held på med for tida, og kva vi planlegg framover.
Årsrapport 2015
Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) årsrapport for 2015 omtaler sentrale vedtak og et utvalg av de viktigste prosessene og resultatene for 2015.
Nkom-visittkort
Tertialrapporten gir deg oversikt over hva Nasjonal kommunikasjonsmyndighet arbeider med for tiden og hva vi planlegger fremover.
Statistikk
Den samlede omsetningen for elektroniske kommunikasjonstjenester økte med 363 millioner kroner i 1. halvår 2015 sammenlignet med samme tidsrom året før. Det er mobiltjenester og fast bredbånd som trekker omsetningen oppover, mens nedgangen for fasttelefoni ikke er like stor som tidligere.
Tertialrapport 1 2015 ingress
Årets første tertialrapport er overlevert til departementet. Her kan du få eit nyttig overblikk over kva Nkom held på med for tida, og kva vi planlegg framover.
Bilde av PTs nettsted med logo.
Post- og teletilsynets siste årsrapport er levert til Samferdselsdepartementet. I rapporten omtales sentrale vedtak og et utvalg av de viktigste prosessene og resultatene for 2014.
Statistikk
Tertialrapporten gir deg oversikt over hva Post- og teletilsynet arbeider med for tiden og hva vi planlegger fremover.