Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Rapporter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Nkom-visittkort
Tertialrapporten gir deg oversikt over hva Nasjonal kommunikasjonsmyndighet arbeider med for tiden og hva vi planlegger fremover.
Logo - bygg
Nkoms Årsrapport for 2018 er klar. I rapporten omtales et utvalg av sakene Nkom arbeidet med i 2018 og resultatene virksomheten oppnådde.
Nettverkskabel
59 prosent av landets husstander har nå tilgang til fiberbredbånd. Det utgjør 180 000 flere husstander på ett år. Når vi legger sammen alle teknologiene, er det bredbåndsdekning til de aller fleste av landets husstander. Dette viser Nkoms store dekningsundersøkelse 2018.
Nkom-bygget 2016
Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) siste årsrapport er levert til Samferdselsdepartementet. I rapporten omtales sentrale vedtak og et utvalg av de viktigste prosessene og resultatene for 2017.
Statistikk
Tertialrapporten gir deg oversikt over hva Nasjonal kommunikasjonsmyndighet arbeider med for tiden og hva vi planlegger fremover.
Nkom-bygget 2016
Tertialrapporten gir deg oversikt over hva Nasjonal kommunikasjonsmyndighet arbeider med for tiden og hva vi planlegger fremover.
Nkom-visittkort
Årets første tertialrapport gir eit nyttig overblikk over kva Nkom held på med for tida, og kva vi planlegg framover. Rapporten blei behandla i etatsstyringsmøtet i Lillesand 19. juni.
Nkom-visittkort
EkomROS 2017 er Nkoms risikovurdering av ekomsektoren for 2017. Rapporten trekker mellom anna fram utviklingstrekka i sektoren som i åra framover vil utfordre den nasjonale kontrollen med kritisk tenesteproduksjon.
Nkom-visittkort
Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) siste årsrapport er levert til Samferdselsdepartementet. I rapporten omtales sentrale vedtak og et utvalg av de viktigste prosessene og resultatene for 2016.
Nkom-visittkort
Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) anbefaler at eigarar av norske mobilnett og landsdekkande transportnett blir pålagt å ha evne til å drifte netta sine autonomt i Norge. Kravet vil gjelde for situasjonar der det er særlig viktig å sikre nasjonal styringsevne og kommunikasjon.