Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Rapporter Tertialrapport 2/2014
Sist oppdatert

Tertialrapport 2/2014

Tertialrapporten gir deg oversikt over hva Post- og teletilsynet arbeider med for tiden og hva vi planlegger fremover.

Rapporten følger de mål og krav som er satt i tildelingsbrevet for 2014. I andre tertial har PT jobbet særlig med å bidra til gode rutiner i ekomselskapene og tilstrekkelig beredskap i de ulike nettene i Norge. I tilfeller der det er større nettutfall, eller ved naturkatastrofer eller uvær, setter PT beredskap, og antallet hendelser der dette er nødvendig er økende.

Andre saker er blant annet at ordningen med prioritet av tale i mobilnett er implementert, og minstekrav til reservestrøm i mobilnett er vedtatt. Begge sakene er møtt med stor interesse.

EFTAs overvåkningsorgan ESA godkjente i juni den nye støtteordningen til utbygging av bredbånd som PT forvalter. En rekke søknader er mottatt, og systemer og rutiner er etablert for å sikre en helhetlig behandling.

PT jobber videre med å definere rollen som frekvensmyndighet opp mot Samferdselsdepartementets overordnede rolle. Målet er en enda bedre forutsigbarhet for markedsaktørene. I perioden har PT gjennomført en auksjon av 800 MHz-båndet offshore, mens auksjonen i 1800-båndet er utsatt i påvente av Konkurransetilsynets konklusjon på TeliaSoneras oppkjøp av Tele2. Konklusjonen vil virke inn på en eventuell overdragelse av Tele2s frekvenser dersom selskapet får ny eier.

Fra 1. januar 2015 endrer PT navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.